Susret skupine „Zajednica i rast“ 01.05.2019.

Ove srijede, svoja razmatranja su iznijele Branka, Ana i Ksenija.

Po završetku susreta, kao i obično primili smo blagoslov i molitvu za dublje ukorjenjivanje svakog člana i rast i širenje zajednice!

Širiti život

Jako zanimljiva temu, koju bi svakako trebalo prezentirati i cijeloj zajednici i moliti za viziju i ideju na koji način širiti život u našoj zajednici.

Zajednica ne može opstati ukoliko je statična i postoji sama za sebe. Jednostavno, dođe trenutak kada zajednica može rasti samo putem razdvajanja, žrtve i darivanja. Svi moraju biti spremni u određenom trenutku na besplatan dar nekih svojih članova koji će stvoriti  druge zajednice. Opće poslanje svake zajednice je darivanje života. Rast podrazumijeva pojavu cvjetova i plodova koji nose sjemenke novog života.

Ukoliko ne dolazi do rasta i širenja, zajednica postaje sterilna, suši se, i  ne može donijeti život i polako odumire. Brojne zajednice su mrtve jer članovi koji u njima vrše odgovornost nisu ohrabrili svoje mlade članove da daruju život stvaranju novih zajednica.

Zajednica koja je zrela, sposobna je dati brata ili sestru da pomognu drugoj zajednici, da im pruže više topline, da pomogne članovima uvidjeti ljepotu života i osloboditi se egoizma. Za neke je to otkrivanje i prihvaćanje svoje kontemplativne  uloge u zajednici, te zagovaranje za braću i sestre, ranjene i odbačene, oživljavajući ih na otajstven način.

I poželjno je da se molitvom i bilo kojom drugom pomoći, matična zajednica brine za svoje nove zajednice kako bi se dublje ukorijenile te i one postale izvor života. I takva matična zajednica se pomlađuje i postaje neprekidni izvor života.

Podsjetili smo da je vizija naše zajednice, stablo puno plodova koje se širi i grana, i donosi obilate plodove.

Širenje i puštanje korijenja

Cilj svakog pojedinca i zajednice je rast, širenje i napredovanje. Što više zajednica raste i daje život , to dublje mora puštati korijenje u vlastito tlo. Npr. stablo, što više raste i širi se, to mu korijenje mora biti čvršće i jače, kako ga oluje i bure ne bi iščupale.

Potrebno je graditi zajednicu na čvrstim temeljima, sa Gospodinom, kroz osobni odnos , kroz molitvu, Božju riječ, Sakramentalni život, kroz pouku. Vanjski rast mora pratiti i unutarnji  rast,  što podrazumijeva „produbljivanje“ . Taj unutarnji rast nije vidljiv, ali ga drugi prepoznaju i privlači ih kao magnet, jer stvara ugodnu atmosferu, širi mir koji dotiče srca drugih.

Rođeni iz rane

Postoji tajanstvena povezanost između patnje, žrtve i darivanja života.

Mnogi muškarci i žene zatvoreni u samostane i pustinjačke nastambe, skriveni od očiju javnosti , žive u velikim bolima i patnjama,  te iste žrtvuju kako bi donijeli plodove. Crpe vodu (milosti) i tako navodnjavaju zemlju. Na otajstven način je prisutan Krist u siromasima i patnicima.

Također stari i bolesni članovi, žrtvuju sebe Bogu i postaju najdragocjeniji članovi zajednice.

Njihovo vrijeme širenja je završeno, ali upravo njihovo prihvaćanje vlastite patnje i nuđenje njihove žrtve dovodi do rađanja novih zajednica, kao što je  Isusovom patnjom i žrtvom na križu, proklijao je novi život.

Ana

 

 

Zajednica i rast