Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 1, 39-56

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama

i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

Ta otkuda meni

da mi dođe majka Gospodina mojega?

Gledaj samo!

Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,

zaigra mi od radosti čedo u utrobi.

Blažena ti što povjerova

da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Tada Marija reče:

»Veliča duša moja Gospodina,

klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:

odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,

sveto je ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova

nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,

rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,

a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,

a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,

kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje

prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

Slavimo danas veliko otajstvo jedne male žene, jednostavne žene, ponizne žene, što potvrđuje njezin hvalospjev Veliča.
To veliko otajstvo je uznesenje tijelom i dušom u nebo, u nebesku slavu, cilj svakog vjernika.
Marija, koja sebe naziva “neznatnom službenicom” a pred Bogom sveta i uzvišena pokazuje kako je poniznost pred Bogom njoj bio temelj života.
Potpuno se predala i surađivala sa milošću Božjom. Njoj nije bilo poniženje već čast služiti Bogu i otajstvu utjelovljenja njegova Sina pa zato i zadobiva potpuno spasenje i puninu nebeske slave.

Mi često ne vjerujemo poput Marije da Bog uzvisuje ponizne i neznatne koji mu služe.
Služiti Bogu znači prihvatiti dar i vrijednost koja od Boga dolazi i čvrsto ih se držati nakon čega dolazi nagrada.
Doista, u vjeri hoditi prema ishodu života je istinska poniznost kojom se ona odlikovala.
Dok promatramo Presvetu Djevicu Mariju u nebeskoj slavi ražarimo i mi svoja srca u vjeri da će i nas uskrsli Gospodin privesti u svoje kraljevstvo.
Radosna i otvorena srca Veličajmo skupa sa Marijom, jer velika nam djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Kličimo radosno, bez straha i pred ognjem i pred Zmajem jer Žena nam podari spasenje i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova.
Zdesna nam je kraljica u zlatnoj odjeći, kličimo ženi nad ženama.
Aleluja! Amen.

Ivana

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE