Ko Mojsije pred Gorućim grmom na Horebu
stojim bosa, ozarena pred Licem Svjetlosti.
A obuća mi sa štapom pripravna,
dok Put otkrivam u Tvojoj Prisutnosti.

Čekaš me sa čežnjom dubokom ko more,
a ja pred Tobom kap sam, što žudi da se ulije.
Kroz godine mnoge u suzama iznijeta,
na brdo susreta, u Tebi da nestane.

U Svetoj tišini stojim i osluškujem…
vrijeme stoji da mi progovoriš,
Riječ što nježno, srce mi dotiče,
ko topla zraka Duhom me ispunja.

A Riječ je ljubav riječju ne iskazana,
već dubokim jedinstvom u Otajstvo pretvorena!

Branka

U Tvojoj Prisutnosti