Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 22, 34-40

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Riječ Gospodnja.

Sutrašnja nam liturgija prikazuje kratki odlomak iz evanđelja, no vrlo važan, koji govori o najvećoj zapovijedi.
Evanđelist govori kako su se, nakon što je Isus odgovorio saducejima i ušutkao ih, farizeji okupili da ga iskušaju.
Pitaju ga koja je najveća zapovijed?
Isus bez oklijevanja odgovara: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed.”

Potom dodaje nešto što zakonoznanac nije pitao: “Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.”
I zaključuje s velikim samopouzdanjem: “O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”
Ovaj odgovor ih je iznenadio jer su mnogi očekivali da će Isus odabrati jednu od Deset Zapovjedi koje je Bog dao preko Mojsija.
Očito da je poštovanje 10 Božjih Zapovjedi već velika stvar, no ne daje polet za život.
Ono što daje polet životu je ljubav. Zbog toga Isus izabire dvije važne zapovijedi o ljubavi.

Tko može reći da je dosegao taj ideal? Često smo daleko ispod toga zahtjeva; stoga se uvijek moramo truditi napredovati kako bismo bar malo bili bliže tom prekrasnom idealu, potpune, savršene i bezgranične ljubavi.
Tko može reći da je uspio ljubiti svoga bližnjega kao sebe?
Prema sebi imamo urođenu ljubav.

Isus nam daje primjer kako je On ljubio nas, tako i mi moramo ljubiti druge. Isus je nas ljubio više od svojega života, položivši život za nas.
Bog koji je ljubav, stvorio nas je kako bismo sudjelovali u njegovoj ljubavi, da bismo bili ljubljeni od njega i da bismo ga ljubili, te da s njim ljubimo druge ljude.

U svim svojim nakanama i incijativama uvijek moramo ići u tom smjeru. Tako ćemo biti još više ujedinjeni s Kristom u njegovom odnosu s Ocem i s braćom.
Neka Gospodin napuni naša srca svojom savršenom ljubavi.

Amen.

Ivana

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU