U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 25,14-30

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vre- mena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Gospodnja.

Današnji ulomak Svetog Pisma govori o darovima, talentima koje nam Gospodin daje. Svatko je dobio baš onaj dar kojeg je Gospodin želio da dobije. Pri tome nije bitno koliko smo darova dobili, jedan, dva ili pet. Gospodin želi da prihvatimo svoj dar ili darove i da se On preko tih darova proslavi u našem životu. Što znači umnožiti darove? To znači zauzeti stav zahvalnosti prema Gospodinu, koji je toliko milostiv da dijeli u izobilju. A iz zahvalnosti prema primljenom, javlja se želja za umnažanjem, za služenjem, za marljivošću.

Kada Gospodin vidi da smo prepoznali njegove darove, da smo zahvalni i da djelujemo u životu na proslavu Njegovog Imena, onda Njegova milost postaje još veća i obilnije driješi riznicu svojih milosti. A tko je onaj sluga koji primi dar i zakopa ga? Ovaj sluga sliči svima onima koji nemaju pouzdanja u Gospodina. Boje se primljenog dara, pa iz straha da ne pogriješe, zakopaju ga i pogrđuju sve one koji rade marljivo na svojim darovima. Ovaj sluga prestavlja sve one koji se stalno tuže, nikad im ništa nije dobro i smatraju da se zbog toga i ne trebaju truditi. Tuže se što nisu dobili kao netko drugi. Takvim osobama nikad ništa ne valja. I tako, ne radeći na sebi i ne imajući pouzdanja u Gospodina dopuštaju da ih zli uvjeri da je najbolje da ne radi ništa s darom, da ga zakopaju.

Tako se ovaj sluga bavi drugim ljudima, a ne sobom. Prispodoba je jasna. Što ti je Bog dao, primi sa zahvalnošću, radi na tome. Ako ti je dao, imaj povjerenja u Njega i vjeruj da s njim možeš sve.

Ankica

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU