Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju? «

Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih. «

Nato će mu pismoznanac: »Dobro učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve. « Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega! « I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini!
On je jedini vrijedan svake časti, slave i hvale. On je sama ljubav i dobrota.
On, koji nas je stvorio tako čudesno, koji nas uzdržava u svojoj prevelikoj ljubavi, neka nam dade milost da Mu možemo potpuno predati naše živote da upravlja njima.
Za potpuno predanje naših života u Božju volju potrebno je naše htijenje i odluka.
Grešni smo, slabi i često neposlušni Božjoj volji, ali znamo da nam On oprašta, jer smo ljubljena Njegova djeca i pomaže našoj nemoći ukoliko tražimo Njegovu pomoć. Sami ne možemo ništa.
Često ne uzvraćamo na neizmjernu Božju ljubav prema nama kako je i sv. Franjo rekao da Ljubav nije ljubljena.

Znamo da je Božja ljubav išla do te mjere da je za nas i naše spasenje dao svog Jedinorođenog Sina.
Krist je došao da nas pouči kako ljubiti i kako odgovoriti na ljubav Oca Nebeskog. Došao je da nam bude brat i prijatelj. Svojim životom nam je pokazao kako ljubiti Oca Nebeskog i kako Mu biti poslušan, a isto tako kako ljubiti bližnjega.
Krist nam je pokazao koliko nas ljubi naš Nebeski Otac tako da je vršeći volju Oca Nebeskog u svojoj ljubavi išao do kraja – do smrti na križu. Tako je prinio sebe kao žrtvu ugodnu Bogu za nas i naše spasenje.

Naša ljudska narav je manjkava, računska, nesavršena, ali snagom Duha Svetoga u našim se srcima razlijeva Božja ljubav. Ta bezuvjetna ljubav želi izliječiti naša srca i očistiti ih od svih nečistoća.
Naš Bog nas ne želi polovične i razdijeljene nego nas želi za sebe cijele. On želi da mu potpuno pripadamo i zato je potrebno da ga ljubimo čitavim svojim bićem – srcem, dušom, umom i snagom.

Zato Te Duše Sveti, Ti koji si ljubav Oca i Sina, molimo da se izlijevaš na sve nas i da svojom ljubavlju usavršavaš našu ljubav! Aleluja!

Tonćika

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU