Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 25,1-13

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

Ulomak iz današnjeg Matejeva evanđelja potiče nas na stalnu budnost, da živimo i radimo isčekujući Kristov dolazak, susret radosti i sreće, koji se ima dogoditi.
Isus priča prispodobu o mudrim i ludim djevicama. Djevice su Kristova Crkva, koja treba biti spremna i stalno budna i pripravna. Budnost je mudrost življenja, koje svjetli svjetlom vjere. Krist se obraća onima koji su u Crkvi, da ne smatraju da im je budućnost bezuvjetno osigurana.
Ulje su djela ljubavi i milosrđa, otvoreno srce za svako dobro djelo, to su osjećaji srca i duše, dimenzija ljubavi, vezana za svaku pojedinu osobu, to je narav, koja se ne može drugima posuditi, to je svjetlo koje nas osvjetljuje i uvodi u istinski odnos s Bogom, bez tog ulja ostat ćemo u mraku površne svjetlosti.
Lude djevice su bile bezbrižne, pretpostavljale su kad će zaručnik doći.
Zaručnik, Krist, smije okasniti, one koje ga ljube, strpljivo i vjerno čekaju, jer ljubav je velikodušna, sve podnosi, sve pokriva, svemu se nada, sve vjeruje…
Nekada smo i mi nestrpljivi misleći da Isus oklijeva da odgovori na naše molitve, a možda nas ostavlja da čekamo i daje nam pruliku da prikupimo dovoljno ulja. Gospodin sve čuje i vidi i ljubi nas, a ljubljenoj osobi ta sigurnost dovoljna je da ustraje u vjeri i nadi.
Jesmo li spremni čekati i kada ne znamo koliko će trajati?
Mudrost lako vide oni koji je ljube, nalaze je oni koji je traže. Koliko imamo mudrosti da stavimo Boga na prvo mjesto u svome životu, dali živimo za nebo, čeznemo li da budemo u stanju milosti, pa nam neće biti važno kada će Krist doći, ako smo u Njemu i On u nama, ako je Krist dio naše svakodnevnice.
“Gospodine, daruj mi svoju mudrost i sposobnost da ostanem budna i osjetljivija za tvoje posjete u mome životu”. Amen.
Senka
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU