Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 4, 12-23

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

Ulomak današnjeg Matejeva evanđelja nam govori o početku Isusova javnog djelovanja. Vrijeme proroka je završilo, utihnuo je glas u pustinji, Ivan Krstitelj je predan, tama je na zemlji, započinje novo razdoblje.
Dolazi Isus u Galileju, prezrenu, ozloglašenu, nastanjuje se uz more, koje označava prelaz, izlazak iz ropstva u slobodu i djeluje u sili i snazi Duha Svetoga.
Iz prezrene Galileje, podiglo se svjetlo i zasjalo siromasima i potlačenima, svjetlo koje oslobađa i slama jaram grijeha i uskogrudnosti.
Svojim djelovanjem, Isus ostvaruje Kraljevstvo Božije, vladavinu milosrđa i ljubavi. Bog se milosrdno sagiba ljudima i događa se ponizni i poslušni ljudski odaziv.
Isus izabire svoje prve učenike među siromašnim i priprostim ribarima. Oni ostavljaju svoje mreže, navike, sve što imaju, da bi bili s Isusom. Isus poučava, naviješta, liječi, privlači ljude i poziva na promjenu mentaliteta, koja će se očitovati u promjeni ponašanja. Kraljevstvo Božje traži čovjekovu suradnju.
I nama se nekad čini da smo u tami i da nema izlaza. Ne možemo naći pravi put i smisao života dok nam Krist ne obasja dušu i srce. Susret s Isusom donosi svjetlo, iznutra ozdravlja i preobražava, donosi mir i radost. Isus i nas poziva na obraćenje, pokazuje put koji vodi do pravog cilja, vječni život. Obraćenje je stalni proces, kad stojim pred Bogom u istini, prepoznajući se slabim i grešnim, kajući se za grijehe, tražeći Božju pomoć za promjenu vlastitog života.
Isus i nas zove da ostavimo svoje mreže, svoje navezanosti na ovaj svijet i da budemo ribari ljudi, prema našim darovima i sposobnostima u zajedništvu s Kristom. Imajmo hrabrosti odazvati se Isusovu pozivu i dopustiti da umre naša oholost i sebičnost, da bismo spoznali dubinu Božije ljubavi.
Isuse, svjetlo svijeta, snagom svoga Duha, rasvijetli tamu moga srca, da se otvori Tebi i spoznaji dubine tvoje ljubavi. Amen.
Senka
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU