Obratite se i vjerujte evanđelju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 1,14-20

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja.

U čitanjima od treće nedjelje kroz godinu Gospodin nas poziva na obraćenje, da idemo za Njim. On zove proroka Jonu da ide u Ninivu, grad grijeha. Ninivljani su bili neprijatelji Jeruzalemu. Jona se opire i bježi od Gospodinova poziva ali Gospodin to čudesno čini da Jona završi u Ninivi. Ninivljani su poslušali prorokovu riječ, obratili se i spasili od uništenja. Opiranje proroka Jone, u tome vidim sebe kako se opirem Gospodinu dok me ne svlada. Da li sam spremna poći svojim neprijateljima da im navijestim spasenje u Isusu Kristu?

U 1. poslanici Korinćanima sveti Pavao šalje poruku kako mi kršćani trebamo biti ravnodušni na svijet tj. ne dopustiti da nas zarobi, da budemo potpuno slobodni od svega kako bi mogli pripadati Gospodinu svim srcem, svim umom, svom dušom svojom. On tu navodi slobodu od obitelji, emocija, posjedovanja i tjelesnih užitaka.

Pavao ne govori ne, nego kao da. Želi nam reći da to što posjedujemo da nas ne zarobi, nego da budemo slobodni za Gospodina jer u našem životu njemu treba pripadati prvo mjesto.

U Markovu Evanđelju Isus poziva (Mk, 1,16-20) učenike i ukazuje im da ga je sam Bog poslao kao svoje Evanđelje. U susretu s Isusom četvorica ribara osjećaju da se vrijeme ispunio, došlo je s njim kraljevstvo Božje k njima. Učenici odmah ostavljaju svoje zanimanje, svoju obitelj i kreću za Isusom. Isus je u njima vidioo ono što oni ne vide. Prozvao je Šimuna, Andriju, Jakova i brata mu Ivana. Došlo je vrijeme uputiti se sasvim novim putem, putem s Isusom koji doživljavaju da im se korak po korak približava kraljevstvo Božje i Božje spasenje puštaju prema sebi i u sebe. Oni ne razumiju ovaj put i što će biti plod ovog puta. Oni će postati ribari ljudi, u Isusovu mrežu treba uvući što više ljudi, zapravo sve.

Poziv na obraćenje se zapravo odnosi na potpunu vjeru i predaje osobi Isusa Krista. Njemu se trebamo obratiti i vezati slobodnom odlukom. Kad se slobodno odlučim ići za Isusom naše mogućnosti, znanje i sposobnosti biti će blagoslovljene i plodne za rast Božjeg kraljevstva, poput iskustva poziva ribara.

Gospodine ne dopusti da zaostajem na putu kojim ideš ispred mene. Tvoja riječ želi djelovati iz mene i po meni. Ona me poziva na susret s tobom, otvara mi pristup Božjoj stvarnosti. Ona me oslobađa da bi mogla druge oslobađati. Ne želi sve ostavljati po starom nego mi pruža novi početak.

Aleluja, slava Isusu Spasitelju!

Draženka

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU