Među vama stoji koga vi ne poznate.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 1,6-8.19-28

Bî čovjek poslan od Boga,

ime mu Ivan.

On dođe kao svjedok

da posvjedoči za svjetlo

da svi vjeruju po njemu.

Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo.

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:

»Ja sam glas koji viče u pustinji:

Poravnite put Gospodnji!

– kako reče prorok Izaija.«

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Riječ Gospodnja.

Ova nedjelja potiče nas na radost u iščekivanju Krista s čvrstim pouzdanje da će sigurno doći.
Bog je uvijek uz svoj narod. Vodio ga je u Starom zavjetu, poučavao po prorocima i konačno obećao dolazak Spasitelja.
Krist, obećani Mesija, pojavio se u vremenu i sada je djelotvoran u svojoj Crkvi.
Svojim djelima potvrđuje svoje riječi: “Jesi li ti onaj koji treba doći ili da drugog čekamo? Idite i javite Ivanu što čujete i vidite.” Možemo se i mi zapitati isto. Možemo i mi poslušati savjet sv. Ivana Krstitelja.
Zagledajmo se danas u Ivana Krstitelja. Gdje je? U tamnici? Zbog čega? Jer je govorio istinu navješćujući i pripremajući put Gospodinu. Nije mario kako će se njegove riječi svidjeti nekome, pa bio on i kralj Herod. Svima je govorio silovito i snažno. Sada je u tamnici i ne zna što ga čeka.
Oni koji su ga slijedili dolaze k njemu u nedoumici, možda su očekivali da će ga Mesija izbaviti iz tamnice.
Pitaju Ivana što im je činiti, a on ih upućuje Isusu s istim pitanjem. Dobili su odgovor i prenose ga Ivanu.
Što Ivan čini za dobrobit svojih učenika? Šalje ih Isusu da sami provjere tko je on, što govori i radi i odgovara li to mesijanskim težnjama i navještajima, kojima je on sam bio neposredni navjestitelj.
Pokazao im je Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta. Sada želi da se osamostale u traženju i učvrste u zaključivanju.

Pitanje Mesije je prevažno da bi ga izbjegli ili postavili nedovoljno ozbiljno ili premalo osobno. Iščitavamo poruku i nama iz današnje Božje Riječi. Ivan nam jasno poručuje na koji način se postaviti ako želimo u punini doživjeti smisao i milosti vremena priprave za blagdan Kristova rođenja. Kristu se ne pristupa prema nekom određenom obrascu, već s punom sviješću ulazimo u odnos s Njim.
Neophodno je trajno propitivati i tražiti u duhu odgovore na dvojbe kako bi konačna sigurnost u Njega bila potpuna, te potom radost neizmjerna.
Naš živi odnos s Bogom ne mogu ugroziti nedaće ovoga života. Ivan je i u tamnici bio istinski i živo povezan s Bogom.
Vrijeme Došašća je vrijeme ozbiljnog preispitivanja ne samo vlastite nutrine, već i odnosa prema Bogu želeći da bude iskren i čvrst. Želimo da taj odnos bude kao prema onome za kojim žeđamo, kojeg čekamo i kojeg trebamo cijelim svojim bićem.
Dopustimo da ovo pitanje pokrene u nama nova, osobna pitanja, ali isto tako da donese i odgovore. Budimo čvrsti, a ne poput trske koju vjetar ljulja, ne kao mekušci koji traže komoditet i žive od luksuza.
Od svih nas Isus želi da budemo njegovi glasnici i proroci. Želi susret s nama.

Pripremimo se osobno u molitvi, u obitelji, u Crkvi za blagdan Njegovog rođenja. Nastojmo da svi oko nas uzljube Onoga koji dolazi. Nemojte da itko pomisli za nas jesmo li mi kršćani ili da druge traže. Neka sva pustinja procvijeta!

(Lidi)

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA