Čitanje svetog Evanđelja po Luki 2,22-40
Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: »Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,po riječi svojoj, u miru!Ta vidješe oči moje

spasenje tvoje,

koje si pripravio

pred licem svih naroda:

svjetlost na prosvjetljenje naroda,

slavu puka svoga izraelskoga.«

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja nam govore kako se po Josipu, Isus uključuje u potomstvo Abrahamovo i ljudski rod, da postane Spasitelj svih ljudi, o veličini Abrahamove vjere, vjerom kušan prikazuje Izaka, vjerujući da će ga Bog uskrisiti.
Luka nam u evanđeoskom izvještaju opisuje prikazanje Isusa u hramu. Njegovi roditelji zahvaljuju Bogu na daru života i stavljaju dijete pod Božju zaštitu. Tako priznaju  da su kao roditelji posrednici života a ne posjednici, dopuštaju Bogu da i On s njima zajedno skrbi za dijete.
U hramu susreću dvoje staraca, Šimuna i Anu, osobe posvećene Bogu, poslušne vjere, u djetetu prepoznaju ispunjenje Božićnih obećanja, prepoznaju Pomazanika Božjeg, Isusa Spasitelja. Gledanje novorođenog djeteta bilo je ispunjenje njihovih životnih nada, a proročke riječi što su ih izgovorili, vrhunac životne mudrosti.
Starac Šimun prorokuje o Isusu da će biti znak osporavan, da će Marija puno trpjeti, mač boli da će joj probosti srce.
U Božjem planu spasenja, što je netko više osporavan, to je više posvećeniji Bogu.
Ana, sveta žena, velike nade, svoju mudrost je produbljivala stalnom i tihom molitvom, doživjela je duboku starost a i trenutak da prepozna Isusa.
Današnja svetkovina nam želi naglasiti važnost vjernosti Bogu i njegovoj volji, što je temelj obiteljskog života.
Bog je svoga Sina prepustio brizi i ljubavi Marije i Josipa, a oni su budno
osluškivali što Bog od njih traži. Nisu bili pošteđeni teškoća i nevolja u životu, patnje i neizvjesnosti, ali su uvijek bili poslušni Božjoj volji.
Otvorimo se Božjoj ljubavi u kojoj je snaga za žrtvu u službi života, da osjetimo ljepotu skladnog odnosa roditelja i djece i zajedničku sreću koja iz tog proizlazi.
Danas se širi civilizacija koja ugrožava obitelj, jer se Bog odgurnuo iz obitelji. U središtu te civilizacije je što više imati i uživati, propagiraju se slobodne i privremene veze, užitak bez odgovornosti, što je nespojivo s evanđeljem. Pozvani smo da se odupremo takvom modelu života.
Neka nam bude primjer sveta Nazaretska obitelj. Oni su gradili na vjeri i poslušnosti volji Božjoj, tu su crpili snagu i Bog ih je vodio.
Molim te Gospodine, da takve budu i naše obitelji, unatoč nevoljama i trpljenjima koje nas snađu, obuci nas u milosrdnu srčanost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost, da nam obitelji budu djelić raja na zemlji. Amen.
Senka
SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA