Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 15, 9-17

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

Gospodin govori: „ Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod…“ Gospodin nas je izabrao da proslavi svoje sveto Ime. Mi smo njegova svojina. Da bi postali Gospodinova svojina trebamo biti u miru, u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.
Nije lako prihvatiti Božju ljubav, jer da bi je prihvatili moramo odbaciti grijeh, grešne sklonosti. Isus traži da ljubimo bližnjega bez obzira na sve, pa čak i kad nas progoni, mrzi, izruguje. Gospodin nas ne ljubi jer smo dobri, nego jer je Njegova ljubav prema nama ničim zasluženi dar, milost neba. Samo Božja milost može čovjeka uzdignuti da ljubi bezuvjetno, bez očekivanja, isto i zle i dobre.
Kako Gospodine ljubiti? Kako proniknuti u pravo značenje ove riječi? Riječ ljubav je toliko izmanipulirana da se u ime ljubavi čak opravdavaju razna zlodjela. Što Gospodin misli pod: “ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”? Tu se otvara rascjep između onoga kako mi doživljavamo ljubav i kako je doživljava Gospodin.

Zapravo treba odbaciti naš doživljaj ljubavi i prihvatiti objašnjenje koje On nudi. „ Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.“ 1Kor(13,4-8)
Trebamo usvojiti ovo značenje ljubavi i pohraniti u svoje srce i tad ćemo u licu bližnjega moći prepoznati lice Krista, a u svemu što nas okružuje veličanstvenu ruku Stvoritelja. Zato kada Gospodin kaže ljubite kako sam ja ljubio vas misli da svoje misli, riječi i djela trebamo uskladiti s onim kako On naučava. Isus, zapravo, traži od čovjeka da sebe voli kroz bližnjega, a bližnjega kroz sebe.

Ankica

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA