Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 17, 11b-19

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Riječ Gospodnja.

Koliku li nam je ljubav Otac Nebeski iskazao kada je poslao svog Jedinorođenog Sina k nama da nas otkupi i spasi?
Koliku li nam je ljubav Božji Sin Isus iskazao kada je iz svog božanstva došao u naše čovječstvo i toliko se ponizio da se rodio kao siromah, boravio s nama, trpio i umro za nas?
I kada je slavno uskrsnuo, Isus nije napustio svoje učenike nego ostaje da ih učvrsti da bi mogli biti pravi i istinski svjedoci svega onoga što su prošli s Njim, svjedoci Njegove ljubavi i Njegova uskrsnuća.
Silnu ljubav prema svima nama Isus iskazuje u velikosvećeničkoj molitvi prije uzašašća na nebo. On moli Oca za sve nas – one koje mu je Otac dao. On moli da svi budemo jedno kao On i Otac. On moli Oca da nas čuva i štiti od Zloga. On moli Oca za puninu radosti u našim srcima. On moli Oca da nas posveti u istini, a ta istina je sadržana u Riječi koju nam je Isus donio od Oca.

Božja riječ je sadržana u Svetom pismu i govori nam o neizmjernoj Božjoj ljubavi prema nama. Zato smo u istini onoliko koliko poznamo Sveto pismo i s pravom je rečeno da tko ne pozna Pisma ne poznaje Krista. Poznavati Sveto pismo znači da prihvaćamo Božju ljubav koja nas liječi i osposobljuje za ono što Bog od nas želi.
Po Svetom Duhu, kojeg nam je Krist obećao i kojeg nam uvijek iznova šalje, mi postajemo Njegovi svjedoci i pozvani smo kao i Njegovi apostoli i učenici ići do nakraj svijeta i pronositi Njegovu Riječ, Njegovu Radosnu vijest spasenja svakom čovjeku.
Kao što Krist nije od svijeta tako se i mi ne smijemo prilagođavati svijetu nego posvećeni Kristovom žrtvom spasenja, pozvani smo živjeti život u punini.
Molimo u ove dane, u ovoj devetnici Duhu Svetom, zajedno s Marijom i apostolima za silu odozgor da bismo radosno pronosili Božju ljubav i proslavljali Isusovo Ime.
Aleluja!

Tonćika

SEDMA VAZMENA NEDJELJA