Ištite i dat će vam se!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 11, 1-13

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:

Oče! Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!«

I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.

I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.

A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«

Riječ Gospodnja.

U Lukinom Evanđelju od ove Nedjelje govori se o Gospodnjoj molitvi. Kad su Isusovi učenici molili Isusa da ih nauči moliti on je izrekao molitvu Oče naš. U toj molitvi Isus nam pokazuje da je u bliskom odnosu s Ocem, o Ono stranom, o zemaljskom, o opraštanju, da bi i On oprostio nama, o zaštiti od zla.
Molitva je srce svake vjere. Gdje nema molitve nema ni vjere,biti vjernik znači moći moliti. Različiti su oblici molitve (prošnja, zagovor, blagoslov, zahvaljivanje, slavljene, kontemplacija). Svi oblici molitve usmjereni su na onoga tko nam je istovremeno Udaljen i Blizak.
Značajke molitve su:jednostavnost, iskrenost, sabranost i zajedništvo. Molitva nije jezik ,,svetih izraza” i formalnosti. Isus se obraćam Bogu jednostavno ,, Abba” i to na materinskom jeziku, aramejskom a ne na ,,svetom” jeziku. Traži da naša molitva bude skrovita, u tajnosti (Mt, 6,7).
Molitva treba dolaziti spontano iz svakodnevnice izrečena vlastitim riječima.
Iskrenost je temeljni čin molitve. U golosti svoga bića, u nadvladava ju sebičnosti, u mrtvljenju svoga ,, ja” pogled nam se širi i upravlja na Gospodina.
U molitvi krećemo od sebe oslobođeni od laži, lažne veličine, krive skromnosti, istina i zabluda o sebi. U Bogu kao u ogledalu vidimo stvarnost svoga srca, samospoznaja je uvjet da se može moliti.
Nijedna iskrena molitva ne propada jer Bog vječno sluša.
Sabranost. U molitvi smo često rastreseni. U molitvi se uvijek vježbamo u uvijek novoj sabranosti i usredotočenosti na otajstva koja nas okružuju. Teško se okrenemo sebi jer nas svijet grabi.
Molitva je uranjanje u sebe, vraćanje k sebi. Sabranost ujedinjuje u sebi razum, volju, osjećaj, iskustvo i misao, vanjsko i unutarnje, znači biti sjedinjene. Sabranost traži odgovor na poticaj Tajne koja nas otkupljuje i preobražava.
Zajedništvo. Jedni drugima smo put prema Bogu ali nažalost često i zapreka. Ne pročišćeni smo, sebični, zatvoreni u sebe pa smo često smetnja jedni drugima. Teško ulazimo u svijet bližnjih. Molitva je unutarnja snaga sveobuhvatnog zajedništva s Bogom i ljudima ,,povezanost duša” koja uklanja neprijateljstva,nadilazi predrasude, potiče na dijalog i pomirenje. Isus izričito zahtjeva i traži da svaka kršćanska molitva bude spremnost na opraštanje. Vjerodostojnost svake molitve je sposobnost prijatelje vanja i zajedništva, poziv na odgovornost za svijet i zajedničko dobro.
U današnjem Evanđelju Luka kaže ,,koliko li će više Otac s neba obdari ti Duhom Svetim one koji ga zaištu”.
Dar Duha Svetoga je najveće ,,dobro”, snaga neba u nama. Svaka molitva nas otvara Duhu Svetom koji zacjeljuje naše rane i uzdiže našu svijest. Primiti Duha Svetoga je primiti snagu Bozju. Za primiti Duha Svetoga trebamo imati otvoreno srce. U Duhu Svetomu primamo ljubav koja povezuje naše srce s Bogom i bližnjima. Duh Sveti je snaga, naš branitelj, on nas jača svakog dana da Bozje kraljevstvo može početi.
U molitvi je važno imati osobni odnos s Gospodinom. Iz tog odnosa onda ulazimo u zajedništvo, u Crkvu, dijelimo što smo dobili.
Amen! Aleluja!
Draženka
SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU