Bdijte: ne znate kad će se domaćin vratiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 13,33-37

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja.

U svakom danu našeg života Bog nam daje priliku za novi početak, za promjenu života, za vraćanje k Njemu ukoliko smo se udaljili.
Na osobit način, takva prilika je vrijeme došašća koje upravo započinje ovom prvom nedjeljom došašća.
Vrijeme došašća je posebno milosno vrijeme priprave za proslavu rođendana Božjeg Sina Isusa, našeg brata i Gospodina.

Da bismo bili sposobni shvatiti i prihvatiti preveliku ljubav našeg Nebeskog Oca u kojoj nam šalje svog Jedinorođenog Sina, potrebno je sagledati svoj život i vidjeti jesmo li uistinu prava djeca Božja ili smo odlutali sinovi i kćeri.

Na početku ovog milosnog vremena jako je bitno donijeti odluku za promjenu i popravak svog života i nadasve ustrajati u tome. U nastojanju ovoga jako je bitno osloniti se na svog Nebeskog Oca i od Njega tražiti pomoć. Znamo da smo slabi i kada svojim snagama pokušavamo nešto učiniti, to nam bez Božje pomoći ne uspijeva.
Naš Bog je vjeran svojim obećanjima i svima koji iskrena srca od Njega nešto traže, to će im i dati.
Zato tražimo od Boga da nas oslobodi od naših grijeha, slabosti, tereta i da nas obnovi. Kada pred Bogom stanemo i s djetinjim pouzdanjem od Njega tražimo milost, On se neće oglušiti jer je On taj koji svoju djecu ljubi i svojom milošću prati.
Na početku došašća sveto Evanđelje nas poziva na bdijenje. To bdijenje se ne odnosi samo na vrijeme došašća nego ono znači da svoj život uvijek povjeravamo svome Bogu i da se u našim životima vrši volja Božja. Bdijenje znači, sa svojim Bogom smjerno hoditi kroz život vođeni Duhom Božjim.
Sveti Pavao nas uči “sa svakovrsnom prošnjom i molitvom, molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…”

Aleluja!

Tonćika

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA