Krvava noć, užasna
i odluka teška, beznadna,
u hropcu umire heroj-grad,
pada njegova obrana.

Tutnjava tenkova, očaj i smrt
i rika mahnitog zlotvora,
jedini saveznik bijaše tama
i gusta polja kukuruza.

Koračao je u koloni
sa slikom u umornim očima,
s prozora hotelske sobe
doziva ga nasmijana djevojčica.

Vjerovala je da će doć`
sa stijegom slobode u rukama,
zbog krvi nevine i danas
jeca smrznuta ravnica.

Jasna

Proboj