Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 28, 16-20

U ono vrijeme:

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:

»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!

I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

Isus kad se oprašta od svojih učenika ostavlja im nalog da učine njegovim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kad se opraštao sigurno im je izgovorio vrlo značajne riječi,dao nalog koji sažima njegovo cjelokupno djelovanje. Htio je da apostoli navještaju u cijelom svijetu čemu ih je poučio, da učine njegovim učenicima sve narode na zemlji.

Krstiti ih treba u ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Nekoga krstiti ne znači uroniti ga samo u vodu već uroniti ga u spoznaju pravoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Krštenjem uranjamo u svijest o Božjoj svemoći, mudrosti i dobroti koja se očitovala u tome da nam je Otac poslao svoga Sina i Duha Svetoga kao najveći dar i znak svoje ljubavi. Krštenjem dolazimo do spoznaje Božjeg milosrđa i do spoznaje otkupljenja kojim se Bog zauzima za nas da očisti naše duše, osjetiti Boga koji zahvaća i čisti našu dušu. Otac za nas daje krv svoga Sina kao cijenu za oproštenje u snazi Duha Svetoga po kojem nam se opraštaju grijesi. Krštenjem nam Bog pokazuje svoju ljubav, oprašta grijehe i želi nas dovesti u svoje kraljevstvo kako bi nam dao život vječni.

Blagdan Presvetog Trojstva nas poziva da preispitamo svoju vjeru u Trojstvo i vlastitoj snazi i ozbiljnosti svoga krštenja. Često nismo prožeti Božjom prisutnošću ni njegovom svetom snagom pa se ni ne ponašamo sukladno tome daru i milosti koju smo primili. U svagdanu ne pokazujemo da smo doživjeli slavu i snagu Presvetog Trojstva,da smo prožeti prisutstvom Presvete Trojice i da smo usvojili njihov život kao princip vlastitog života. Ne pokazujemo da su naš duh, duša i tijelo do kraja prožeti svetošću, dobrotom i ljubavlju, ne svjedočimo da se do kraja osjećamo djecom Božjom, da smo primili posinstvo, sve milosti i darove Oca nebeskog, zrače njegovim Duhom i po njemu žive.

Poziv nam je i zadaća živjeti u moći i slobodi koju nam je BOG ostavio, dao je svoga Sina kao cijenu za naše oslobođenje i Duha Branitelja i Osloboditelja. Oni u nama svjedoče da smo djeca Božja jer smo u svome duhu slobodni i u svojoj duši živimo životom njegova Duha.

Živimo i uronimo u Presveto Trojstvo, budimo odraz njegova otajstva, tako ćemo svjedočiti da smo učenici Gospodinovi, da vršimo njegove zapovjedi, da ljubimo kako je on ljubio, da budemo nadahnuti njegovim Duhom kako bismo mogli vršiti poslanje koje je Gospodin ostavio apostolima. Slava Ocu koji me je stvorio! Slava Sinu koji me je otkupio! Slava Duhu Svetom koji me je posvetio !!! Slava nedokučivom PRESVETOM TROJSTVU !!! Amen, ALELUJA !!!

Draženka

PRESVETO TROJSTVO