Poče ih slati.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 6, 7-13

U ono vrijeme:

Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.

Današnje Markovo Evanđelje izvještava o slanju prvih apostola pripadnicima Izraelskog naroda-trebaju zvati ljude na obraćenje. Apostoli su nasljednici starozavjetnih proroka. Jedan od njih je i Amos o kojem nam izvješće daje prvo čitanje.
Ti Božji glasnici nisu prihvaćeni prijateljski. Na mnogim mjestima ljudi odbijaju njihovu riječ. Ako ih i odbiju oni idu dalje i navještaju poruku o Božjem kraljevstvu.
Isus šalje apostole dva po dva, dakle poslani su od Oca po Sinu.

Svi ljudi trebaju čuti istinu,da se obrate i postignu spasenje. Oni ne trebaju ni torbe ni novca (nenavezanost na svijet). Isus im daje ovlast da liječe bolesne i izgone zloduhe, donose spasenje za tijelo i dušu.
Božja snaga djeluje čudesno preko apostola. Ljudi se oslobađaju od svojih patnja, moć Zloga biva skršena.
Poslanje apostola nastavlja se u Crkvi. Polaganjem ruku i molitvom prenosili su apostoli službu svojim nasljednicima – biskupima koji su neumorno navještali Kristovo Evanđelje.
Službu apostola danas nastavlja Crkva, Kristovu riječ treba navijestiti svim narodima. Crkva ima i nalog liječenja koji ispunja po sakramentima.
Po sakramentu pokore oslobađamo se od grijeha a po sakramentu bolesničkog pomazanja smo ojačani u bolesti koju nam Gospodin daje kao kušnju. Uvijek iznova Krist djeluje po svom Svetom Duhu u našim srcima.

Ovo vrijeme odmora daje nam mogućnost da postanemo pažljiviji za ono bitno u životu. Hranimo se Božjom riječi u Svetome Pismu, kao što nam je naviješta Crkva. Ta riječ će rasti u našem srcu ako je prihvatimo vjernički, razmatramo s ljubavlju.
Ona će nas preoblikovati i uvesti u svu istinu. Ona je svjetlo za naš put, ispunja nam srce radošću i nadom.
Tako ćemo biti kao apostoli na putu jer smo krštenjem i krizmom poslani od Gospodina kao glasnici njegove ljubavi ljudima kojima po riječi i životu trebamo to objaviti. Poruku vjere koju smo primili trebamo predati dalje. To nam ne uspijeva uvijek ali važno je nastojanje. Uvijek i iznova nas jača Božja milost. Kraljevstvo Božje je blizu,ono je u Isusu Kristu već među nama.
Bog nam daruje spasenje i život u punini.

Neka nam Marija Božja i naša Majka pokaže put i prati nas svojim zagovorom. Amen! ALELUJA!!!

Draženka

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU