Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 15, 1-8

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja nam žele posvijestiti da vjera traži zauzetost čitavog bića i da se ne koleba u raznim životnim okolnostima. Po vjeri Krist nastavlja svoje djelovanje u nama i  želi da budemo odvažni unatoč protivljenjima, da se zauzimamo za pravednost i istinu.

Ulomak iz današnjeg evanđelja, želi nam produbiti snagu euharistije.

Isus nas poučava kroz prispodobu o vinogradu i vinogradaru. Govori da je On trs, a njegovi učenici mladice. Neke mladice donose rod a neke ne donose. Da bi trs bio zdrav, treba ga obrezivati oštrim nožem. Mladice mogu donijeti roda, samo ako su na trsu i iz njega crpe životni sok.

Isus želi da i mi budemo prožeti snagom, koju On svakodnevno nudi, svojom Riječi i otajstvom.

Što je dublji odnos s Isusom, to je plodonosniji život. Oni koji ostaju u Isusu su oni koji ostaju u njegovoj Riječi, koja u njima raste i čisti ih od svega što umanjuje njihovu plodnost.

Često se i mi opiremo čišćenju, ono je ponekad bolno, ali je potrebno, ako želimo rađati novim životom. Božje misli, riječi i vrijednosti trebaju zamijeniti naše prioritete. Kad prihvatimo Isusovu ljubav, treba prihvatiti i poslanje, koje iz toga proizlazi. Dokaz da je Isus u nama su djela koja činimo i rod koji donosimo.

“Gospodine, kad osjetim tvoj oštri dodir, mogu se opirati, ali vjerujem u tvoju ljubav prema meni”. Amen.

Senka

PETA VAZMENA NEDJELJA