Preljubnica

 Iv 8,1-11

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

A Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati.  Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: “Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?” To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.”  I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini.  Isus se uspravi i reče joj: “Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?”  Ona reče: “Nitko, Gospodine.” Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.”

Ovo Evanđelje nam donosi dobro poznatu priču o farizejima i ženi preljubnici. Isus Krist u hramu naviješta poruku koju farizeji, čuvari Zakona ne prihvaćaju. Ogorčeno mu se protive jer je stavio pod upitnik njihovu vjernost Zakonu a još više njihovu moralnu ispravnost. Njegovo shvaćanje grijeha i krivnje ne odgovara njihovom. Tražili su u čeme bi mogli Isusa uhititi da radi protiv Zakona.  Žele ga “iskušati” u ovom slučaju. Po Mojsijevu Zakonu smjeli su kamenovati ženu koju zateknu u preljubu. Razmišljali su ako je ne osudi, krši Zakon i prijatelj je grješnika. Ako je osudi u skladu je sa Zakonom, izgubit će glas o svojoj dobroti i blagosti zbog koje je bio obljubljen u narodu. Svi su očekivali da Isus dade znak da je kamenuju. Žena svjesna svoje grešnosti, oborena pogleda čeka udarce.. izbjegava pogledati Isusa u oči očekujući hladan i oštar pogled zbog svoga grijeha…sve je stalo iščekujući Isusov odgovor. On se sagnu i poče pisati po zemlji. Što je pisao? Možda njezine grijehe, možda onih koji su držali kamenje u rukama. “Tko je od vas bez grijeha neka prvi na nju baci kamen!” Jedan po jedan ispušta kamen iz ruku i odlazi. Uzdrmao im je savjest, podsjetio ih je da su i oni grešnici. Isus otpusti ženu uz riječi “Idi i od sada nemoj više griješiti.” Žena je upoznala milosrdnog Boga a očekivala strogog suca…savršenu ljubav u obliku čovjeka. Isus ljubi grešnika… On osuđuje grijeh. Opominje je: “Odsada nemoj više griješiti.” Tu se očituje ono nadljudsko, Božansko milosrđe prema grešniku i ljubav. Ovaj primjer nam daje nadu i radost. Upravo ova žena preljubnica postaje navjestitelj evanđelja. Možemo se zamisliti nad našim osobnim stavom prema drugima. Svi smo mi grješnici a svaki je grijeh “preljub” nevjera Bogu. Koliko smo mi puta bili farizeji i bacali kamenje na druge, osudili…odbacili… Kristov je put ,put ljubavi i praštanja, put milosrđa. Možemo moliti Gospodina da nam udjeli srce da sve možemo gledati Isusovim očima. Da nas oslobodi od najmanje osude prema grešnicima jer On je umro za sve nas. Njegova ljubav je iznad svakog grijeha. Željeli bismo čuti Tvoju riječ koju je čula preljubnica: “Ja te ne osuđujem! Ja ti opraštam! Idi u miru!” Neka tako bude! Amen.

Ivana

PETA KORIZMENA NEDJELJA