Zadnjih tjedana u KZ Emanuel, novi članovi prolazili su seminar ,,Novog Života u Duhu”. Kroz tjedne su bili poučavani i zajedno sa braćom i sestrama kušali život u zajedništvu pripremajući se za dan izljeva Duha svetoga i novi život u njemu.
,,Duh je sveti na nama i on nas pomaza…”
S ovom pjesmom smo ušli na susret, ušli u duhovne prostore i ozračje radosti i iščekivanja.
,,Da siromašnima donesemo radosnu vijest…” I zaista Gospodin nas pozva da donesemo radosnu vijest onima koji su siromašni duhom i koji traže bogatstvo darova Duha svetoga i rast u njima.
,,Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko” kaže Isus u govoru na gori. (Mt.5, 3)
To bogatstvo Duha svetoga su željeli otkriti i oživotvoriti u svom životu polaznici ovog seminara kako bi susreli Boga živoga i služili mu kroz zajedništvo, u ovoj zajednici, u obitelji, u svom okruženju i u svijetu na način koji je Bog za njih pripravio.

Ovaj put njih 14 – ero krenulo je u seminar sa željom da izbliza upoznaju Duha svetoga, pouče se u njemu kako bi još više oživili darove i plodove tog istog duha u svom životu.
I poslije tjedana poučavanja i uvođenja u duhovnu stvarnost i novi život u Duhu, u srijedu 28.7. 2021 god. primili su ,,krštenje u Duhu,, na susretu i svečanosti koja im je pripremljena u Zajednici u Gorici.
I kako sama uvodna pjesma kaže: ,,Ovo je godina Tvoje velike milosti, Ovo je dan tvoje ljubavi za nas!”
Ovo je uistinu godina velike milosti Božje za njih i za sve nas u Emanuelu, kao i za one čije će živote doticati i unositi radost i mir u njih. Jer koliko god ova godina obilježena koronom , i ne samo njom, nego i mnogim negativnostima, zastrašivanjima, otuđivanjima jednih od drugih, kao i nemoralnim zakonima i grijehom protiv čovjeka i Boga, koji nam se nudi u svim stvarnostima života i ne samo nudi već i nemilosrdno nameće, koliko god bila teška, ipak je godina Božje milosti i ljubavi koju smo otkrivali i u promijenjenom načinu života i rada, uvijek ispunjeni novom nadom i pouzdanjem.

Bog uvijek pronađe svoj put, jer je neizmjerna ljubav, uvijek ponuđena i otkrivena u srcima onih koji ga traže. Tako su i ova braća i sestre, polaznici seminara, tragajući za njim došli u našu Zajednicu tražiti novo svijetlo na putu života i u prihvaćenosti i zajedništvu, u bratskoj ljubavi otkriti tu duboku riznicu darova Duha svetoga.
I nema veće radosti nego kad vidiš ozarena lica koja iščekuju taj trenutak milosti i pomazanja Duha svetoga koji im se otvara i otkriva u slavljenju Boga , stvoritelja i gospodara svega stvorenog. Bog koji je bogat dobrotom i pun milosrđa kako kliče David u Psalmu 145,8 u svetom Pismu. Bog koji po Duhu svetom ulazi u život čovjeka, zahvaća ga i mijenja, unosi nova spoznanja, nove poglede i nove odluke u ljudske živote.

U ovom zajedništvu kroz poučavanje, molitvu i slavljenje otkrivamo da je Bog živ, da je tu sa nama i u nama, da nam govori i da traži naš odgovor.
I ovi polaznici seminara su, otkrili taj poziv u svojoj nutrini i odgovorili mu. Radost je kao bujica zahvatila cijeli susret, sve osobe i nas stare članove a i ove nove i uistinu nas uvela u prisustvo Boga živoga.
Njih četrnaestero primilo je ,,krštenje u Duhu” i snažan izljev Duha svetoga i kušat će nastaviti živjeti darove i plodove Duha Božjeg u svom životu. Ovo izljevanje žive vode, iznutra, u nama , oživljava krsnu milost, iskustvo Duha svetoga koji nam je darovan na krštenju – kršćanskoj inicijaciji koju smo primili kao bebe na krštenju. Molili smo da ožive krsne vode milosti, da se pokrene Duh sveti koji nam je već darovan u sakramentima Crkve i da postane djelotvoran u našem životu. I pokrenuo se snažan izljev vatre i vode, ljubavi Božje i zahvatio sve nas, našu nutrinu, naše zajedništvo i cijeli susret.
Slavili smo Boga svim srcem svojim, svim umom svojim i svim tijelom svojim kako bi još više otvorili Nebesa i ušli u slavu Božju. I radosti nije bilo kraja. Vidjeli smo i ozarenost, ali i suze radosti na licima brace i sestara.
Mi stariji ponovo smo proživjeli svoje krštenje u Duhu i obnovili savez sa Gospodinom. Nova braća i sestre su posebno proživljavali svaki trenutak, svjesni za kim su krenuli, ali i izazova života koji je pred njima. A Bog zato poziva u zajedništvo, da možemo djeliti i radost ali i brige i probleme i zato mi stariji članovi smo uvijek tu da im pomognemo u kušnjama i izazovima koji ih čekaju.
Tu je prije svih nas duhovnik fra Nikola koji je neumorno radio i darivao se kroz sve ovo vrijeme pripreme i poučavanja kao i života u Zajednici. Neka mu Gospodin udjeli strostruko za njegovo zalaganje i žrtvu.
I kao sto i ova pjesma kaže:
,,Oslobodit ćeš nas grijeha,
ovo je dan
Da naše rane poviješ,
ovo je dan
Da podigneš slomljene,
ovo je dan…
Slavimo te Bože naš!”… tako ćemo svi u zajedništvu pomagati novoj braći i sestrama da se oslobađaju grijeha, da povijamo rane jedni drugima i da podižemo slomljene, a i sami se jačati, oslobađati i podizati u ovom duhovno lijenom i ohladnjelom svijetu. Jer ,,Jahve podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja!” Psalam 145,14.

Neka nam Duh sveti bude snaga i zaštita , svijetlo i radost života toga puta.
,,Ti otvaraš ruku svoju i do mile volje sitiš sve živo!” Psalam 145, 16.
U ovom zajedništvu i ljubavi Gospodin hrani naš duh i dušu, da se možemo nasititi i drugima dati.
Slavimo te Bože naš!

Branka.

Novi članovi i ,,Krštenje u Duhu” u Zajednici Emanuel