Ti kažeš: Ja jesam kralj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 18, 33b-37

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:

»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«
Riječ Gospodnja.

Danas ipak nije obična nedjelja. Danas je nedjelja Kralja!
I to ne običnog Kralja, nego Krista Kralja! Kralja cijelog svijeta i svega svemira!
On je alfa i omega, početak i svršetak, izvor i smisao cijele povijesti, i prošle i buduće.
On je stvarni gospodar cijeloga svijeta.
Ovaj Kralj i gospodar nije bio poput ostalih gospodara i vladara koji su tirani i diktatori, koji žive u palačama, sjaju i srebru, ovaj kralj je pravedan, mudar, suosjećajan i siromašan jer Njegovo Kraljevstvo nije od ovoga svijeta.
On nije došao radi zemaljske vlasti, On je došao da svijetu navijesti Kraljevstvo nebesko, Kraljevstvo ljubavi i milosrđa.
Pilat takvo kraljevstvo ne shvaća. Nije mu jasan takav kralj. Dao je da se na križu napiše “Isus Nazarećanin Kralj židovski”. Htio mu se narugati, ali Isus je bio upravo to. Kralj križa, Kralj dobrote, Kralj mira, da kraljuje sa križa svojom vječnom ljubavlju.
Tko Isusa shvaća na takav način, razumio je smisao zemaljskoga djelovanja. Služiti ovakvom Kralju je smisao i cilj svakog kršćanina.
Njegovo je prijestolje čvrsto, jer je od vječnosti. Tražimo istinu, i težimo istini, jer ako smo od istine prepoznat ćemo njegov glas.
Osluškujmo i tražimo glas koji nas vodi u nebeska Kraljevstva, samo taj Kralj je vrijedan našeg divljenja i služenja, jer nagrada je velika… Vječna slava sa Njegovom vojskom anđela i svim svetim. Amen
Ivana
ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA