Sin Čovječji predaje se…Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 9, 30-37

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.

I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«

Riječ Gospodnja.

Svi smo pozvani biti Isusovi svjedoci, a da bismo mogli biti pravi svjedoci potrebno je da budemo Njegovi učenici, da budemo oni koji će ne samo slušati Njegovu pouku nego je i čuti, razumjeti i primjenjivati u svom životu.
Naše ljudske pameti su često spore, često ne razumijemo i ne možemo prihvatiti Isusov govor za kojeg su i apostoli znali reći da je tvrd. Da bismo mogli razumjeti i prihvatiti riječi Svetog pisma potrebno je biti otvoren Duhu Svetom i potrebno je biti poučen.
I u ovom današnjem Evanđelju tvrd je Isusov govor jer govori o prvenstvu među ljudima koje nije uobičajena ljudska logika nego zakon ljubavi u kojem će biti prvi onaj koji je posljednji i svima poslužitelj.
Logika ovog svijeta nas uči da se treba boriti za prvenstvo među ljudima zato su prisutni srdžba, zavist i svako drugo zlo, dok nas Krist uči poniznosti i povjerenju u Boga i Božju mudrost od koje dolazi svako dobro.
Kako nam pjesma kaže – ne silom niti snagom već Duhom Božjim, znamo da se Duh Božji zauzima za nas i On zna što i kako valja moliti. Ukoliko nismo u suradnji sa Duhom Božjim, molitva nam je često s grešnim nakanama pa ostajemo bez pravih plodova.
Ukoliko ne surađujemo s Duhom Božjim, onda smo bez mira, bez blagoslova i tada nam smeta sve što je dobro i pravedno.
Molimo li s pravednim nakanama, naša molitva će biti uslišana i imat ćemo sve što nam je potrebno, Gospodin će nas silno blagosloviti svakim svojim blagoslovom. Imat ćemo mir, okrjepu i utjehu u svim životnim situacijama.
Pravedna molitvena nakana je slaviti Gospodina i zahvaljivati Mu uvijek i u svemu, i ljubiti i prihvaćati svoje bližnje i služiti im onako kako nam je Krist to pokazao svojim primjerom.
Aleluja!

Tonćika

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU