Koga god nađete, pozovite na svadbu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 22,1-14

U ono vrijeme: Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.« Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.«

Riječ Gospodnja.

Prispodobom o Kraljevstvu nebeskom kao svadbenoj gozbi, Isus nam na izuzetan način približava tu stvarnost. Isus nam govori o gozbi koju je Otac priredio svome Sinu i njegovim uzvanicima. Svi mi smo pozvani na tu gozbu ljubavi. To je gozba koja nadilazi smrt jer ju je Sin Božji Isus Krist pobijedio i uništio zasvagda. To je gozba klicanja i veselja zbog spasenja koje nam je zaslužio Gospodin naš Isus Krist.

O kako smo samo bezumni kada se oglušujemo na taj poziv, kada idemo za svojim tkz. poslovima.
Kako li smo samo zavedeni kada se ne odazivamo tom pozivu ljubavi. Kolika li je naša ljudska bijeda kada smo ravnodušni na takav poziv.
Koliko li smo slabe vjere kada ne vjerujemo to što sv. Pavao kaže da će Bog u Kristu ispuniti svaku našu potrebu raskošno prema svom bogatstvu.
Sv. Pavao također kaže da sve možemo u Onom koji nas jača.
Zato Isus poznajući naše ljudske slabosti kaže da je mnogo zvanih ,a malo odabranih. Ako Njemu vjerujemo moći ćemo sve, jer je On taj koji nas podiže iz naših ljudskih slabosti.
On je taj koji nam uvijek iznova daruje milost da se odazovemo.
Prihvatimo Božju milost i odazovimo se Njegovu pozivu. Pjevamo zahvalna i radosna srca s psalmistom – Gospodin je pastir moj i ni u čem ja neoskudjevam jer trpezu preda mnom prostire…
Najizvrsniji primjer Božjeg poziva na gozbu, u našoj sadašnjoj stvarnosti je Euharistija koja je gozba Kristove ljubavi za nas. U njoj imamo predokus svadbene gozbe u Kraljevstvu nebeskom.
Hvala ti Gospodine za tu silnu milost i sve druge milosti kojima nas obasipaš.
Aleluja!

Tonćika

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU