Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 10, 17-30

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:

»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«

On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«

Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja.

Događaj koji je zapisan u današnjem Markovu evanđelju daje nam priliku da se zamislimo nad pitanjem ovog čovjeka.
Moglo bi to biti naše pitanje upućeno Isusu. Kako doći do života vječnoga? Život vječni se postiže našim djelovanjem u izvršavanju Božjih zapovijedi i naše spremnosti djelovanja u korist čovjeka.
I ovom čovjeku bilo je jasno da treba poštivati zapovijedi, ali je htio da mu Isus kaže što još treba učiniti. Ono što je čuo jako ga je ražalostilo jer nije bio spreman to prihvatiti.
Spremnost na odnos s Bogom u poslušnosti prema svemu što od njega dolazi.
Onaj tko odgovorno pred Bogom vrši zapovijedi, raste u spoznaji odgovornosti za brata čovjeka.
Tko istinski vrši zapovijedi stječe snažnije iskustvo Boga koji nas vodi na pravi put odricanja u ime Boga s kojim stvaramo istinski odnos zajedništva. Put vjere, zapovijedi i milosrđa.
Da bi to mogli nije nam dostatna ljudska snaga i odlučnost već Božja milost i njegov dar mudrosti.

Dopustimo Kristu da nas vodi snagom svoje riječi i primjera.
Jesu li znanje i materijalna sigurnost jedini preduvjeti da budemo mirni, spokojni i sretni?
Kako naučiti vještinu dobra i mirna življenja? Današnja čitanja nam govore o takvom umijeću, o Božjoj mudrosti.

Što je mudrost? Skup određenih načela prema kojima čovjek vodi svoj život tamo da osjeća da je u skladu sa svojim najdubljim težnjama. Nije to naučeno znanje,to je čisti Božji dar. Njime nam Bog daje da razumijemo sebe, život, svijet oko sebe, smisao života, razliku između dobra i zla.
Ima ljudi, hvala Bogu, koji nisu obrazovani, ali pokazuju veliku životnu mudrost. Oholi i umišljeni čovjek teško da je može postići. Bogatstvo malo vrijedi u usporedbi s mudrošću.
Nikada se ne gasi sjaj što je ona prosipa.

Lidi

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU