Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 15,1-32

U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.«

Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.

Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.«

I nastavi: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.

Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.

Došavši k sebi, reče: ‘Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’

Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.

»A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ‘Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: ‘Evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’ Nato će mu otac: ‘Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!’«

Riječ Gospodnja.

Božja ljubav, kao i svaka druga ljubav, predpostavlja slobodu i rizik. Razlog je one najdublje radosti onoga koji zna da se, usprkos svemu, pa čak i da zauvijek bude izgubljena s ljubljenom osobom, isplati riskirati. Današnje evanđelje nam pomaže da ispravimo krivu sliku Boga, sebe i drugih. Lijek za sve je obraćenje od licemjerstva koje kod sebe ne primjećujemo.
U slučaju sv. Pavla, kao i kod nas samih, znači više nego obraćenje od grešnosti, koju svaki dan osuđujemo kod drugih. Ako se tako obratimo moći ćemo i mi napustiti skupinu koja se okuplja da bi kritizirala.
Pridružimo se skupini koja se okuplja oko Isusa i sluša i slijedi ga na njegovom putu opraštanja i ljubavi.
Ako pogledamo današnju situaciju, vidjet ćemo da čovjek nastoji uvjeriti svijet da ima pravo na grijeh, da svi moraju prihvatiti njihov izbor kao zakonit i valjan,a ne kao izopačen i razoran. Silom zakona i moćnog lobiranja vraćaju sebe u društvo i stavljaju sebe na nedodirljivi pijedestal. Dati sebi pravo na grijeh dovodi do samouništenja.
Neka nas Gospodin osposobi razumjeti i prihvatiti sve što nas je svojim primjerom poučio. Odvratimo se od grijeha i otkrijemo pravo na čist i pobožan život koji će nas dovesti do prave sreće i radosti.
U Božjim očima za čovjeka nikad nije prekrasno. On gleda na sadašnjost. Ako me drugi osuđuju, ako sam sebe osuđuje, Bog je uvijek uz mene kao brižan roditelj koji prima svoje dijete bez obzira s kakvim teretom došao pred njega. Božje praštanje i Božja ljubav uvijek su veći od svih ljudskih ludosti. Ustat ću i poći Ocu svome! Ako ne mogu sam, pomoći će mi braća i sestre koji će se zauzeti za mene kod Gospodina. Bijedan sam i grešan, bez volje i nesretan, ali imam one koji me nose. Ponovo se ustajem i pomažem drugima da nađu radost života. Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivom, jedinom Bogu čast, slava u vijeke vjekova. Amen.
Lidi
DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU