Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 1,29-34

 U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:

»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«

I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Riječ Gospodnja.

 

Kao što je.Duh Božji lebdio nad vodama prilikom stvaranja, sada Duh Božji lebdi, u obliku goluba, nad Isusom prilikom krštenja na Jordanu. Sin Božji ljubljeni krsti se kao čovjek na zemlji. Događa se nešto zadivljujuću, dramatično, novo, ali i iščekivano. Sv. Ivan prepoznaje ga kao obećanje Očevo, kao Mesiju čiji je dolazak cijeli svoj život pripremao. On za Isusa govori da je, Jaganjac Božji koji oduzimao grijehe svijeta. Obznanio ga je svijetu koji ga može prihvatiti ili odbaciti. Ni Ivan ga do tada nije poznavao, sada ga susreće i zna da se on treba umanjivati, a Isus rasti. Predstavlja ga kao onoga čija će ljubav oduzeti svu našu grešnost i krstiti nas Duhom Svetim. Kroz Njega postajemo Sveti, postajemo svjedoci svjetla neznabošcima, posrednici spasenja sve do nakraj zemlje. Ukazivati na veličinu drugih i biti smjer po kojem drugi mogu doći do svjetla. Tako Ivan djeluje. I Pismo nam govori da je u današnjem svijetu to moguće kad se čovjek otvori Bogu, kada se Bogu omogući da u nama boravi i da nas oslobađa od sebeljublja, gramzljivosti, iskorištavanja tuđeg neznanja, slabosti, lijenosti, nemoći ili propusta. Kršćanin je pozvan da svakodnevno prokazuje nemoć mraka, da unese svjetlo vjere primjerom svoga života i da svjedoči u koliko mjeri Bog prihvaća čovjeka. Sv. Ivan je poslušan Božjoj volji i vrši je bez kompromisa. Ne zatvara svoja usta pripremajući Mesijin dolazak. A, mi? Što mi činimo? Tko ti je najvažniji ili što ti je najvažnije? Obnavljaš li svoj savez s Gospodinom svakodnevno ili s vremena na vrijeme? Imaš li pred sobom Jaganjca Božjeg koji stradava od ljudi i za ljude? Milost vam i mir od Boga, našeg Oca i Isusa Krista.

Lidi

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU