Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 1,35-42

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

Riječ Gospodnja.

Ivanova riječ kao i cijeli Ivanov život je usmjeren na Isusa. Njegovo kratko upoznavanje je čitav njegov poziv, i on je sav u tom pozivu i u tom upozorenju: “Evo Jaganca Božjeg”. Učenici su to razumjeli i zato pođoše za Isusom.
Toliko puta smo ovaj tekst Evanđelja i Andrijin uzvik “Našli smo Mesiju” pročitali a da se nismo zadržali na njemu kao da nije bitan i da je to nešto jednostavno,al je jako važno i nije jednostavno.
Tisućljetno iščekivanje naroda, posebno onog izabranog ova dvojica učenika vide u naizgled običnom mladom čovjeku koji se na pogled ne razlikuje od njih dvojice. To je Onaj kojem su usmjereni Oci, Mojsije, Proroci i Hram. Za to vidjeti i priznati treba biti spreman.
Nije dovoljno tek čuti! Treba vidjeti, opipati, iskusiti a to se može tek u susretu sa Isusom. Zato Spasitelj poziva Andriju i Ivana: “Dođite i vidjet ćete”. Vidjevši gdje stanuje ostadoše kod njega onaj dan. Međutim taj dan i taj susret je presudan: ostadoše s Njim zauvijek. Ono što su čuli i vidjeli nisu mogli zadržati za sebe.
Andrija vodi svoga brata Šimuna k Isusu i sudjeluje da postane Petar, Stijena-Kefa. Nikad ne znamo što sve može doprinijeti naša suradnja s milošću i pozivom! Nikad ni ne slutimo kolika je naša posrednička uloga.
Jesmo li mi spremni poput Andrije reći da smo našli Mesiju i to svjedočiti? Jesmo li pronašli gdje naš Gospodin stanuje… Ima li svoje mjesto u našem srcu…? Otvorimo mu vrata i dopustimo da se nastani jer zove nas imenom poput Samuela… Čeka da odgovorimo… Da Gospodine…
Amen.
Ivana
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU