I vi budite pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 12,32-48

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.

U ulomku današnjeg Lukina evanđelja, Isus nas poziva na budnost, da sa sigurnošću vjere imamo pouzdanje u Kristovu riječ i čekamo njegov drugi dolazak u svoj život.
Maloj skupini svojih učenika Isus upućuje riječi ohrabrenja “Ne boj  se stado malo”.
Kristova ljubav izgoni svaki strah i donosi mir i spokoj u trenutnim i prolaznim nevoljama. To Isus i sada govori svojoj Crkvi, sabranoj u njegovu Imenu i otkupljenju njegovoj Krvlju. Mir koji Isus daje potiče na budnost i trijeznost, jer ne znamo kad Sin Čovječniji dolazi. Isus nas potiče da budemo slobodni i nenavezani na zemaljsko i vremenito.
Bog je naše istinsko bogatstvo i blago, blago ne kao materija, nego kao stanje srca koje je slobodno i otvoreno za Boga. Srca koja mu uzvraćaju ljubav na nježan i skrovito način mogu se približiti Isusovu srcu, zato se Ocu svidjelo dati im Kraljestvo, jer smo djeca Božja. Svako dobro djelo koje pokreće ljubav prema Isusu možemo pohraniti u torbe koje ne stare i koje moljac ne rastače. Isus potiče da prodamo sve što imamo i damo za milostinju, da stavimo sebe i sve što imamo u službu Bogu i drugima. Udarci koje Isus spominje nisu kazna nego nova prilika da se popravljamo.
Danas nas Isus poziva da provjerimo koje vrijednosti i sadržaji nas obuzimaju, što nam crpi snagu i što nas motivira, dali nm je više stalo do zemaljskog probitka ili do Božije milosti i spasenja. Isus nas poziva da se othrvamo logici materijalizma, koja otupljuje u nama prave vrijednosti, iscrpljuje našu snagu i odvlači srce s izvora života koji je u Bogu.
Biti budan ne znači da trebamo biti savršeni, bez mana i pogrešaka, nego da uvijek iznova tražimo Boga i surađujemo s njegovom Milosti. Jednog dana ćemo stati pred lice Božije i položiti račun za svoj život, važno je da sada donesemo ispravnu odluku.Isus govori da opašemo bokove vjerom i svjetlo Riječi Božije da nam svijetli. Svijet i njegova požuda prolazi, a onaj tko vrši volju Božju ostaje.
Pomozi mi Gospodine na putu ovozemaljskog života da budem budna, oslobodi me površnosti i oholosti, da u dubini moga bića otkriješ plodove koji nastaju kad se duša napaja evanđeljem i snagom tvoje hrane života. Amen.
Senka
DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU