Ja sam kruh života koji siđoh s neba.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 6, 41-51

U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Riječ Gospodnja.

Isus Krist, koji je došao od Oca Nebeskog k nama, došao je ne samo da nas spasi i otkupi, nego je išao u svojoj ljubavi još dalje – dao je samog sebe za hranu našim dušama. “Tko jede od ovog Kruha”, kako Krist kaže, “živjet će uvijek – imati će život vječni”. Bez ovog Kruha koji je sišao s neba, naše duše su gladne, bolesne i bez pravog života.
Zato trebamo doći Kristu, a to možemo ako smo privučeni od Oca Nebeskog. Dolazeći Kristu mi vjerujemo da je On poslan od Oca k nama da nas pouči i povede u vječnu domovinu k zajedničkom Ocu.
Ako vjerujemo Kristu – Kruhu koji je sišao s neba, imamo sve što nam je potrebno. Taj Kruh života nam se nudi u svakoj Euharistiji.
Svakodnevne Euharistije u svim crkvama i po cijelom svijetu su najznačajniji i najveličanstveniji događaji, a koliko smo mi toga svjesni? Propuštao li olako hraniti se Kruhom života?

Ljudi smo slabi i grešni, ali nahranjeni Kruhom života sposobni smo živjeti u nadi za budući život.
Hraneći se Kruhom života sposobni smo se oslobađati grijeha i slabosti; sposobni smo prema bližnjima biti bolji – opraštati, biti milosrdni i puni suosjećanja.
Hraneći se Kruhom života bit ćemo sposobni ljubiti druge Kristovom ljubavlju.
Ta ljubav koja je bezuvjetna i neizmjerna, je najbolji lijek našim nesavršenostima.
Takva ljubav čuva naše duše od smrti vječne. Težeći za takvom ljubavlju i tražeći je, Gospodin će nas uslišati jer Gospodin uvijek čuje svakog onog koji Ga zaziva iskrena i ponizna srca.
Odrecimo se svega onoga što nas priječi da uvijek budemo dostojni primanja Kruha života da bismo uistinu imali život u punini.
Aleluja!

Tonćika

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU