CHARIS I KKODS HRVATSKE se pridružuje Papinoj inicijativi za molitvu za kraj pandemije koju je želio papa Franjo

„Crkva se svesrdno moljaše Bogu“ (Dj 12,5)

1. svibnja – 31. svibnja 2021

CHARIS i KKODS HRVATSKE se pridružuje svjetskom molitvenom maratonu pod motom „cijela Crkva se svesrdno moljaše Bogu“ kako bi zazvao kraj pandemije i nastavak društvenih i radnih aktivnosti, koje je promoviralo „Papinsko vijeće za promicanje Nove evangelizacije. ”

Svaki dan u 18 sati (po rimskom vremenu) održat će se molitva krunice, inicijative koju je poželio papa Franjo, a koja će započeti 1. svibnja i završiti 31. svibnja, a vodit će je trideset marijanskih svetišta predstavnika onih širom svijeta.

Kao karizmatici, osjećamo se posebno pozvanima pridružiti nam se u ovoj sveopćoj molitvi zazivajući Duha Svetoga dok čekamo Duhove zajedno s Marijom, Majkom Crkve.

Popis Svetišta:

CHARIS i KKODS

COVID-19 Prayer Campaign