Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 1, 21-28

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje ove nedjelje prikazuje Isusov nastup u kafarnaumskoj sinagogu, prilikom kojeg on naučava kao “onaj koji ima vlast”, te u znak potvrde da je kraljevstvo Božje zaista blizu, oslobađa opsjednutog od nečistog duha.
Narod vidi da je to sasvim drugačije od naučavanja pismoznanaca. Njegova vlast dolazi od Boga i potvrđena je čudesima. Isusovo čudo vlasti nad nečistim duhom znak je njegove pobjede nad sotonom, kojeg će on uništiti svojom smrću na križu i svojim uskrsnuće. Njegova riječ stvara odmah nove događaje i nove situacije. Otkriva misli i namjere ljudskih srdašca, udaljuje i ruši moć sotone. To je, zapravo, glavni razlog Isusovog dolaska na ovu zemlju. Ljude oslobađa od ropstva kraljevstva sotone, koji čovjeka tlači i uništava.

Taj “novi nauk” Kristov, naučavan s vlašću, oslobađa čovjeka i čini ga novim. Prouzrokuje silno iznenađenje što možemo iščitati iz riječi : “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka!” Tako je bilo na početku kršćanstva, tako je i danas.
Zagledajmo se malo u opsjednutog čovjeka. On nije bio svoj. Pod vlašću je sotoninom, u okovima možda od strašnih sjećanja, strahova, itd.
Takve opsjednutosti danas ima u svim mogućim oblicima: alkohol, kocka, droga, lijekovi, seks, vlast, posjed, strast. Čovjek nije gospodar u vlastitoj kući,nema svoje ja.

Isus dolazi, propovijeda, o zdravlja, oslobađa od svega što nas podjarmljulje i otuđuje.
U Markovu evanđelju rasterećuje se Gospodinova snaga koja se jedva može shvatiti, daje nam da sudjelujemo u njenim osjećajima. U Isusu je moć riječi Ujedinjena s moćnim djelom. Čudesa su tek bljesak Očeve prisutnosti i ispružena ruka koja nas vodi kroz život. Ruka onoga po čijoj smo ljubavi stvoreni, sigurna ruka.

Ovo evanđelje nas poziva da pristupimo Isusu kao Riječi koja se nastanila među nama i ima silan učinak na naše živote. Poziv nam je da ne budemo tvrda srca, da pristupimo Gospodinu ničice i poklonimo se onome koji nas je stvorio.
Molimo za sve one koji su posvetili svoj život Isusu Kristu, naročito za svećenike.

(Lidi)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU