Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 1,26-38

U ono vrijeme:

Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

Današnja čitanja nas usmjeravaju prema vrhuncu, za blagdan rođenja našeg Spasitelja. Čitanja nam predstavljaju lik Boga koji iznenađuje nadilazeći naša očekivanja sadržajem i načinom ostvarenja svojstvenih božanskom naumu.
Iznenadio je kralja Davida vrlo neobičnim obećanjima, tako je i Nazaretsku Djevicu iznenadio da će po njoj biti ispunjena obećanja dana Davidu.
Sveti Luka nam u Evanđelju iznosi Marijinu iznenađenost i zbunjenost. Marija prima navještenje od anđela Gabrijela. Marija je zbunjena anđelovim pozdravom: ,,Zdravo milosti puna! Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav”. Osim zbunjenosti iznenađuje je što joj saopćava da treba roditi Spasitelja. Nije razumjela na koji se način to ima dogoditi. No anđeo joj reče: ,,Ne boj se Marijo. Ta našla si milost u Boga. Evo začet ćeš i roditi sina i nadjenuti ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati Prijestolje Davida oca njegova i kraljeva ti će nad domom Jakovljevim.” Nato će Marija anđelu: ,,Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? ”
Bog iznenađuje nadilazeći ljudska očekivanja i Blaženu Djevicu Mariju koja je bila predana izvršenju njegovog spasenjskog plana. Ona je skromna i ponizna i nije očekivala da će Bog izabrati nju. Živjela je isključivo za ostvarenje tog plana, posvetila se u molitvi i vjernosti njegovoj riječi da se Božji plan ostvari a njegova sveta volja vrši. Svim srcem je priželjkivala da njegovo spasenje dođe narodu ali nije mogla pojmiti da će nju Bog upotrijebiti za ostvarenje tog plana. Ali Gospodin je čini milošću punom i izabire je da bude oruđe njegove ljubavi.

Drugo iznenađenje je jednostavnost tog plana, nije plan ljudsko blještavilo, moći i sile, to je plan o rođenju Djeteta koje će promijeniti tijek ljudske povijesti.

Mariju Bog izabire za prihvatilište svoje milosti, odlučio je da čudesno zračne i rodi ona koja nije planirala upoznati muža. Čudo začeća i rođenje dječaka koji će biti njezin Sin ali i Sin Svevišnjega. Marija pokazuje kako Bog spaja nespojivo.
Kao što je iznenadio Mariju i ostavio je začuđenom neizmjernom ljubavlju koju je izlio na nju potiče nas da uzdignemo srce razmatrajući otajstvo Božje ljubavi koja dolazi među nas. A to otajstvo nas posvećuje i obdaruje svojim darovima. Što toga budemo više svjesni Božić će nam biti puniji jer će nam došašće biti priprava kao i MARIJI za njegov dolazak.

Ako je iznenadio Mariju neka se dogodi i nama. No da bi nas iznenadio kao Mariju u ovoj pripravi za Božić trebamo odisati Marijinim duhom, znači tražiti njega a ne sebe kako je činila Nazaretska Djevica.

Zato u ove posljednje dane priprave radimo na ostvarenju njegovog spasenjskog plana. Neka nas iznenadi do potpunog predanja samih sebe kao što je učinio s Marijom jer njemu ništa nije nemoguće. Zato poput Marije izgovorimo:,, Neka mi bude” kako bi nas Bog mogao iznenaditi svojim darom i obasuti neizmjernom radošću slavljenjem otajstvo rođenja Gospodnjeg.
Otvorimo širom vrata svoga srca novorođenom Kralju!

Draženka

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA