Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 3,14-21

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.
Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ Gospodnja.

Nedjeljna čitanja ove korizmene nedjelje,  pozivaju nas da razmišljamo o povijesti spasenja. Nevjernost i grijesi, uzrok su kazne, ali Bog uvijek iznova zahvaća u povijest izabranog naroda i ponovo ga oslobađa od svakog robovanja.

Sveti Pavao poziva nas da krštenjem i vjerom prihvatimo Krista, koji jedini oslobađa od svakog ropstva.

Ulomak iz današnjeg evanđelja nam pokazuje Krista, uzdignutog  na križ, konačni znak i jedino sredstvo po kojem se možemo otrgnuti od grijeha i ući u slobodu. Isus najavljuje da će biti uzdignut na križ i svaki koji u Njega vjeruje da će imati život vječni. Tako Isus ispašta za ljudsku grešnost, jer sami to ne možemo učiniti za sebe. Kroz najveće poniženje, raspeće i smrt na križu, Isus liječi i čisti od otrova ljudski rod,  ostavljajući križ kao znak i sredstvo spasenja.

Nevjera i zlo i danas se događa u naše vrijeme. Svojim grešnim životom i ostavljanjem Božjeg zakona bivamo žrtve vlastitog lošeg izbora. Gomilamo grijeh na grijeh, a da to i ne primjećujemo. Kada nam se u tome dogodi neka nevolja, Bog nas svojom milošću otrijezni, uzdrma i natjera da život gledamo drugim očima. Kroz takve nevolje rastemo kao kršćani, ako dopustimo da nas Bog vodi.

Stabilnost društva ne počiva na ispraznostima prolaznog svijeta, već na vjernosti Gospodinu. Neće nas spasiti idoli i lažne sigurnosti, koje sebi namećemo, već vjernost osnažena Križem našega Gospodina. Ako biramo život bez križa, odbacujemo Sina Božjega.

Pomozi mi Gospodine, da u ovoj korizmi uzraste tvoj križ u mome životu, jer je na njemu bio uzvišen Spasitelj svijeta i objavitelj Božje ljubavi koja me nikad ne napušta. Pomozi mi da uzljubim Svjetlo, koje je došlo na svijet, te da živim u svjetlosti i dobrim djelima. Amen

Senka

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA