Credo – vjerujem

Credo – vjerujem

Da, vjerujem, svemogući, vječni i sveti Bože, da se u ovome svijetu ništa ne događa bez tvoje volje, iako toliko toga ne razumijem.   Da, vjerujem, da si ti svakoga čovjeka Od vječnosti želio i ljubio u potpunosti Hvala ti

KRUNICA

KRUNICA

Dragi brate/draga sestro! Neka ti krunica postane blagoslovom. Neka ti bude putokaz na putu do Boga i neka ti podari milost potpunog opredjeljenja za Boga. Tako da Krist bude po tebi prepoznatljiv. Neka te vodi ka žrtvi, da bi Isusa