SV. MARIJA BOGORODICA

SV. MARIJA BOGORODICA

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus. Čitanje svetog Evanđelja po Luki 2,16-21 U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče