O nama

Galerija


Zadnje objave

 • Marija i Duh Sveti

  Marija i Duh Sveti

  Duše Božji siđi na nas, tako da se možemo diviti čudesima koja si učinio i koja činiš na nama i u svemiru. Toliko očekivano Spasenje čovjeka ima početak s poniznom djevojčicom iz Nazareta i Duhom Božjim. Evanđelje počinje tako i
 • SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 6, 1-15 U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na
 • ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  Bijahu kao ovce bez pastira. Čitanje svetog Evanđelja po Marku 6,30-34 U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto,
 • PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  Poče ih slati. Čitanje svetog Evanđelja po Marku 6, 7-13 U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa:
 • ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju. Čitanje svetog Evanđelja po Marku 6,1-6 U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali
Pratite nas na našem You Tube kanalu