U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 25, 14-30

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova.
Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.
Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: “Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!”
Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: “Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.”

A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: “Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!” A gospodar mu reče: “Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.””Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.”«

Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja govore nam o tome da trebamo biti budni, očekujući uskrsnuće, raditi i ulagati, uređivati svoj život, pripravljajući se za vječnost, a ne tugovati nad vremenima i nevoljama koje nas snađu i zadese. Gospodin dolazi iznenada i zato budimo pripravni, služeći Njemu i svojoj braći.

U odlomku današnjeg evanđelja, Isus nas poučava da se trebamo znati izložiti, svjesni otpora, kad želimo prenositi kršćansku poruku, a ne da je sačuvamo brižno zakopanu. Isus nas potiče da iskoristimo darove, bez bojazni da ćemo ih upropastiti ili da će nam ih netko ukrasti, jer Gospodin radi u nama.

Sluge u prispodobi su dobili besplatne darove. Gospodar hvali prvu dvojicu, jer su se zalagali, dobivaju nagradu, prepuštanje u zajedništvo s Gospodarom. Treći sluga je imao iskrivljenu sliku Gospodara, zakopao je novac i ne poduzima ništa. Gospodar ga je oštro kaznio, iako nije ništa loše učinio, ali je izbjegao rizik ulaganja povjerenog mu dobra.

Ovom prispodobom Isus nam želi naglasiti da ćemo biti suđeni, ne samo po onom što nismo ništa loše učinili nego i po onom što smo propustili učiniti.

Prvi i najveći Božji dar čovjeku je život, stvorio nas je za svoje kraljevstvo. Bog nam je povjerio i druge različite darove, dao nam je onoliko koliko možemo primiti. Ne možemo očekivati nagradu od Boga, ako smo zanemarili Njegove darove i s njima nismo učinili ništa dobra. Mnogi kršćani ne osjećaju radost zbog toga što su kršćani, niti imaju potrebu s drugima dijeliti tu radost, ni navijestiti bogatstvo života s Bogom.
Ovaj svijet nas odvlači od odgovornosti za Božje darove, darove često ne upotrebljavamo za vječnost nego za ovozemaljske vrijednosti. Da li zaboravljamo da su ti darovi Božji ili nas oholost obmanjuje da ih prisvajamo i zloupotrebljavamo.

Gospodine, produbi zahvalnost u meni i radost darivanja onog sto si mi dao.

Senka

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU