Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 19, 1-10

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.

 

Evo nas danas sa Zakejom (hebr. čist), jerihonskim nadzornikom, “gulikožom” koji je bogat i omražen u svom narodu. Želi vidjeti Isusa, upoznati ga. Nije mogao  od mnoštva jer je niskog rasta. Trči naprijed i penje se na smokvu. Nitko ga ne vidi , a on vidi sve iz guste krošnje jerihonske smokve. Čuo je da će Isus tuda proći. Isus dolazi, podiže pogled, zove ga imenom i traži da žurno siđe. Istog trena silazi i uvodi ga u svoju kuću. Možemo zamisliti što se zbivalo u Zakejevoj nutrini! Prolom radosti i zahvalnosti što je Isus tu, u njegovoj obitelji. Prijatelj siromaha došao u njegovu kuću kako bi se on počeo bogatiti u Bogu. Kakva se promjena odjednom događa? Pola svoga imanja daje siromasima, vraća četverostruko onima koje je prevario. Isus se ne ponaša onako kako je većina pobožnih Jerihonaca očekivala. Smatraju da Zakej nije dostojan Isusova društva. Oni ga ne vole, osuđuju, kritiziraju. Ne shvaćaju Isusovu ljubav prema čovjeku, ljubav bezuvjetnu. Zakej započinje danas novi život bogaćenja u Bogu. Ovaj danas vrijedi i za tebe i za mene. Preuzmimo inicijativu u želji da čujemo Isusov poziv, gledajmo ga, slušajmo što nam govori, ugostimo ga. Neka boravi u našoj kući i neka nam donese spasenje. Primimo ga rado i sa zahvalnošću. Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. (Ps 145,18).

Lidi

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU