Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 25, 1-13

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

U današnjem evanđelju slušamo i razmišljamo o pozivu na odgovornost za svoju budućnost. Čini se da Božje kraljevstvo pušta da ga se čeka, prijeti nam opasnost da zaspimo.
Možemo se na to pripremiti uzimajući ulje za svoje svjetiljke. Kada dođe taj trenutak bit ćemo budni i spremni.
Ne možemo se osloniti na druge misleći da će to netko drugi napraviti za nas.
Oštrina ove prispodobe upućena je svakom pojedincu. Ti si u pitanju! Ne spavaj i ne oslanjaju se na grupu!
Što je ulje? Nešto duboko osobno kao ulaznica za kraljevstvo Božje.
Kako dolazimo u odnos s Bogom? Povezanost ljudskog nastojanja i njegove budućnosti možemo jasno uočiti iz današnjeg evanđelja.
Vjerujemo da smo od Boga željeni i voljeni i usmjereni prema potpunom ostvarenju, punini koja je pred nama.
S našim postojanjem započela je i naša budućnost, otvorenost za sutra jer smo bića koja nastaju u svojoj povijesti.
Mi sebe trebamo u ovoj povijesti. Cilj je pred nama.
Poziv na Gospodinom dolazak, poziv na ljubav, radost, sreću. Kako se odnosio prema tom pozivu? Aktivno ili pasivno? Kao kršćani opredjelili smo za aktivni put u budućnost. Nije dovoljna samo dobra volja i nakana, a ništa ne činiti. Čekati lijepu budućnost, a ne angažirati se značilo bi živjeti utopiju. To je očekivanje tipa ludih djevica.
A, kako biti kao mudre djevice? Bog nam daje u svojoj Riječi upute za dobar život. Kako to ide uči nas Mudrost.
Prema biblijskom shvaćanju Mudrost je sposobnost da svakidašnje stvari dublje vidimo, kao i unutarnju tajnu stvarnost uvijek nanovo otkrijemo. Ta mudrost dolazi od Stvoritelja, Uzdržavatelja i Dovršitelja svih bića. Darovano nama “pojavljuje se na stazama i u susret dolazi u svakoj misli”.
Vjerujemo da se u raspetom Isusu iz Nazareta objavila nenadmašiv Božja mudrost. Vjerujemo da se Bog bezuvjetno nagnuo prema čovjeku da se iz ove nagnutosti, ove ljubavi otvara za opraštanje.
Nošeni Božjom mudrošću i slijedeći Isusa Krista idemo putem koji vodi u svečanu dvoranu. Dolazak Gospodinov bit će početak trajne radosti u zajedništvu s Bogom, Djevicom Marijom, svim anđelima i svetima. Neka tako bude. Amen
(Lidi)
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU