Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Iv 21, 1-19

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

 

Današnji ulomak Ivanova evanđelja govori nam o trećem očitovanju Isusa svojim učenicima, poslije njegova Uskrsnuća. Ovaj put to je na Tiberijatskom moru, na otvorenom prostoru gdje je čovjek izložen protivnim silama i opasnostima, u običnom danu tijekom običnog ribarskoga posla. Sedmorica Isusovih učenika kreću u ribolov kojeg potiče Petar. Noć je i ribolov nije uspio. Dok sviće, približava se Uskrsli, zove ih nježno ali oni ga ne prepoznaju. Uz svitanje se događa susret s Isusom. Uz njegovu nazočnost njihovo djelovanje donosi obilat rod. Ivan Ga je prvi prepoznao jer ima istančan sluh za Gospodinov glas. Uz žeravicu Isus im je pripremio doručak. Gospodin je opet među svojima a oni šute, posramljeni zbog svog ponašanja za vrijeme Njegove muke. Isus započinje razgovor s Petrom o očitovanju ljubavi prema Isusu. Petar je žalostan, sjeća se svoje slabosti i zataje uz vatru i žeravicu i ponizno odgovara Isusu da ga voli. Ljubav prema Isusu čini da je mreža puna i nepokidana. Prepuna mreža predznak je za Crkvu koju Isus ostavlja Petru i koja je neuništiva. Isus i nas promatra u našoj svakodnevnici, gleda naše padove, neuspjehe i razočarenja. Zove nas na okrepu, Gozbu svoje ljubavi, za euharistijski stol. Daje nam svoju Riječ da nas vodi da priđemo životu s druge strane, da bi uočili dobro u čovjeku i okolnostima, da bi pronašli mir srca i radost života. Glas Uskrslog ulijeva sigurnost. Ako se damo voditi Kristovom Rijeci i sebe i druge privodimo punini života. I tebe i mene Isus pita: “Jesi li mi prijatelj, mogu li računati na tebe, ljubiš li me ljubavlju koja nadilazi tvoje dosadašnje stavove i razmišljanja?” Iako grešni i slabi nemojmo se bojati predati Isusu s povjerenjem. Ljubav prema Isusu nas oslobađa tereta naših zatajenja i zastranjena.

“Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima, jer ljubav prekriva mnoštvo grijeha.” 1 Pt 4, 8

Senka

TREĆA VAZMENA NEDJELJA