Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

 

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 4,12-23

 Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

 

Današnji ulomak Matejeva evanđelja nam govori o početku Isusova javnog djelovanja. Vrijeme proroka je završilo, utihnuo je glas u pustinji, Ivan Krstitelj je predan, tama je na zemlji, započinje novo razdoblje.

Dolazi Isus iz pustinje, u Galileju, prezrenu, ozloglašenu, nastanjuje se uz more, koje  označava prelaz, izlazak iz ropstva u slobodu i djeluje u sili i snazi Duha Svetoga. Iz prezrene Galileje, podiglo se svjetlo i zasjalo siromasima i potlačenima, svjetlo koje oslobađa i slama jaram grijeha i uskogrudnosti.

Svojim djelovanjem, Isus ostvaruje Kraljevstvo Božje, vladavinu milosrđa i ljubavi. Bog se milosrdno sagiba ljudima i dograda se  poslušni ljudski odaziv.

Isus izabire svoje prve učenike, medu siromašnima i običnim ribarima. Oni ostavljaju svoje mreže, navike i sve sto imaju da bi bili s Isusom. Isus poučava, nevješta, liječi, privlači ljude i poziva na promjenu mentaliteta, koja će se očitovati u promjeni ponašanja.

Kraljevstvo Božje traži čovjekovu suradnju.

I nama se nekada čini da smo u tami, da nema izlaza. Ne možemo naći smisao života dok  nam Krist ne obasja dušu i srce.

 Susret s Isusom donosi svijetlo, iznutra ozdravlja i preobražava, donosi mir  i radost. Isus i nas poziva na obraćenje, pokazuje put koji vodi pravom cilju, vječni život. Obraćenje je stalni proces kad stojim pred Bogom u istini, prepoznajući se slabim i grešnim, kajući se za grijehe, tražeći Božju pomoć za promjenu vlastitog života.

Isus i nas zove da ostavimo svoje mreže navezanosti na ovaj svijet i da budemo ribari ljudi, prema našim darovima i sposobnostima u zajedništvu s Kristom.

Isuse, Svjetlo svijeta snagom svoga Duha, rasvijetli tamu moga srca, pomozi mi da ostavim starog čovjeka u sebi, da se otvorim Tebi i spoznajem dubinu tvoje ljubavi.

 

Senka

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU