Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

 Čitanje svetoga evanđelja po Mateju 11, 2-11

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.«

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

 

Sv. Ivan Krstitelj je propovjednik pokore, ali želi ljude voditi do velike radosti koju će naći u susretu s Otkupiteljem, Isusom Kristom. Obraćenje nam treba pomoći ostaviti zlo  i srce potpuno okrenuti prema Bogu. Potrebno je stupiti na put pravednosti i ljubavi. Kako se mi pripremamo za Božić? Bog nam daruje oproštenje grijeha u sv. ispovijedi kako bi dobili slobodu pogleda nad našim životom i puni hrabrosti i nade možemo činiti dobro. Bog je na našoj strani, ide na put s nama. Povjerujemo Gospodinu bez obzira kakav nam je korak dok prolazimo pustinju vlastite nutrine. “Uđi u radost Gospodara svoga”, riječi kojima nas Gospodin nagrađuje vječnim životom. Radost nadilazi običan osjećaj. Ona nije ostvarenje neke želje, tjelesna ljepota, boravak u planini, ljetovanje na moru, itd. Ona je krepost utemeljena u Gospodinu, koji je njezin jedini jamac. Nitko nam je ne može oduzeti. Problem nastaje kad umjesto s Bogom, radost poistovjećujemo s ljudima i stvarima. Božja blizina kao izvor radosti postavlja zahtjeve po kojima dolazimo do nje djelatnom, aktivnom zauzetošću. U prvom redu to znači pročišćenje vlastitih želja, krivih strasti i čina, a onda i odnosa s drugima. Ti odnosi trebaju se temeljiti na ljubavi i pravednosti. Sv. Pavao stavlja pred nas preduvjete trajnog posjedovanja radosti: blagost prema ljudima, svjesnost Božje blizine, očitovanje molbi Bogu molitvom uz zahvaljivanja. Ostvaruje se izlaženjem okrenutosti prema sebi i motrenju vlastitih nedostataka i prednosti, služenjem drugima. Ako to uspijemo, napustili smo vlastite sputanosti i zabrinutosti i oslobođeni smo negativne usmjerenosti na stvorene stvari. Sv. Ivan Krstitelj poziva nas na pokajanje, kojim možemo ozdravi ti odnose u obitelji, susjedstvu, na poslu, župi, zajednici, narodu. Zajedništvo, sloboda, milosrđe i ljubav je u tome da znamo obilovati i oskudijevati s drugima. Trebamo postati i dobri duhovni skretničari  usmjeravajući ljude prema Bogu. Tako se krećemo u području Božje volje dopuštajući vodstvo Njegovoj providnosti. Molimo u ovom tjednu da nas Mesija krsti Duhom Svetim i ognjem i da vijačom u ruci očisti gumno, da pljevu u nama sažeže do kraja. Neka ovog Došašća naša radost bude kao grad na gori.

 

Lidi

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA