Izvor vode koja struji u život vječni.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 4 , 5-42

 Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.

Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?”

Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?”

Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji

u život vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.” Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.” Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: ‘Nemam muža!’ Pet si doista muževa imala,

a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.” Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.” A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu

u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.” Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik.

Kad on dođe, objavit će nam sve.” Kaže joj Isus: “Ja sam, ja koji s tobom govorim!” Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: “Što tražiš?” ili: “Što razgovaraš s njom?” Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: “Dođite da vidite čovjeka

koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?” Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: “Učitelju, jedi!” A on im reče: “Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.”

Učenici se nato zapitkivahu: “Da mu nije tko donio jesti?” Kaže im Isus: “Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: ‘Još četiri mjeseca i evo žetve?’

Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: ‘Jedan sije, drugi žanje.’ Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.” Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: “Kazao mi je sve što sam počinila.” Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: “Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.”

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje 3. korizmene nedjelje predstavlja neizmjeran izvor Božje ljubavi i milosrđa za nas. Isus, žedan od puta sjede pokraj Jakovljeva zdenca. Samarijanci i Židovi su smrtni neprijatelji, oni ne razgovaraju jedni s drugima, ignoriraju jedni druge. Ista je situacija i danas kada okrećemo glavu jedni od drugih, jer nam se svjetonazori ne poklapaju ili su nam nametnuli mržnju prema nekome iako ne znamo zbog čega. Isus krši ustaljene predrasude i kaže Samarijanki koja je došla zahvatiti vodu s zdenca: „Daj mi piti.“ Isus razgovara sa ženom i to još Samarijankom na javnom mjestu što je za Židove toga vremena nepojmljivo. Ovdje nam Gospodin ukazuje na važnost ljubavi prema bližnjemu, važan mu je čovjek, bio to muškarac ili  žena. Isusu nije važna fizička žeđ, nego duhovna potreba za toplom riječi. Ali je ne nađe. Samarijanka mu odgovara:“ Kako ti, Židov išteš piti od mene Samarijanke.“ Kao da je Samarijanka rekla: Zašto se ti obraćaš meni pa znaš da nismo u dobrim odnosima? Isus joj na to odbijanje odgovara ljubavlju: „Kad bi ti znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli : „Daj mi piti ; ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao žive vode.“ Ono što Isus nudi je živa voda, nada koja nikad ne nestaje, vjera koja nema granica i ljubav koja mijenja ljudska srca. Ali Samarijanka ne prepoznaje dar Božji i ono što joj Gospodin nudi. Ona vidi ono što on nema, a nema čime zahvatiti iz dubokog zdenca. Ona gleda fizičkim očima, a duhovno joj je skriveno. Ali u trenutku kad poželi piti vodu koja život znači i koja struji u život vječni, otvoriše joj se oči te spozna svoju grešnost. Ali ni u njenoj grešnosti, Gospodin je ne kudi, nije osoran, nego mirno kaže: „Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo“. Time joj ukazuje na korijen njene grešnosti, ali joj sve oprašta, jer je rekla po istini da nema muža, iako ih ima više. I tek kad uviđa i priznaje svoj grijeh, put joj je otvoren do izvora žive vode ponuđene svima bez obzira na naciju, rasu ili spol. O blago nama, jer imamo Isusa Krista, Ime nad svakim imenom, Ime u kojem se topi svaki grijeh i niče nova nada. Blago nama, ako prihvatimo Riječ Kristovu, jer Gospodin kaže: „ Jer dolazi čas –sad je- kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini, jer takve klanjatelje traži Otac“. I upravo je sad vrijeme, ne sutra, ne prekosutra, da se počnemo klanjati Ocu u duhu i istini, a da bi to mogli priznajmo svoj grijeh, odbacimo predrasude i neprijateljstva, usredotočimo se na duhovno. Pogledajmo Krista raspeta na križu za naš grijeh! Obratimo se i činimo djela ljubavi i milosrđa.

 

Ankica

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA