Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju Mt 5, 1-12a

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

Svetkovinom svih Svetih Crkva nam posvješćuje da svetost nije samo za odabrane nego za svakog čovjeka.
Gospodin nam je uzor u svim životnim situacijama, on očekuje od nas da slijedimo primjer njegove svetosti.
On nam je naznačio koji je to put i kako ga postići. Za to su obrazac evanđeoska blaženstva.
U njima nam Isus iznosi put svetosti koji je za sve ljude, za sve kojima je Isus Učitelj i slušaju njegov glas.
Put blaženstava je put kojim se dolazi do kraljevstva nebeskog.
Put svetosti je put strpljivosti, predanja i vjernosti evanđeoskim vrijednostima.
Svetost se ne postiže stihijski već strpljivim radom na sebi podnoseći nedaće života radi kraljevstva nebeskog.
Gospodin nije izbjegao taj put kao ni svi Sveti njegovi,to nam daje do znanja da je to jedini put, nema drugog.
Predati se u Njegove ruke i volju, to je prihvaćanje puta blaženstava.
Svetost je put za pojedince a onda i za društvo u cjelini. Ljudi izrađuju društvo ustrajnim i marljivim radom, tihom patnjom, podmetanjem leđa za istinske vrijednosti kao što je činio i uči nas Gospodin.
Međutim društvo danas odbacuje put koji Isus naznačava u blaženstvima.
Danas se nude brza rješenja koja nisu duhovne naravi.

Vratimo se iskonskom životu svetosti, suočimo se s poteškoćama podnoseći strpljivo sve nedaće.
Ako ne bude onih koji će ići naprijed pogleda uprta u Gospodina, noseći breme odgovornosti, nećemo izgraditi svoje društvo niti narod učiniti stabilnim.
Na nama vjernicima je u prvom redu ovo breme odgovornosti.
Živimo sveto, izgrađujmo time svijet, budimo primjer kako se blaženim životom može izrađivati budućnost.
U tome nek ‘nas zagovaraju svi Sveti, oni koji su u skromnosti i anonimnosti živjeli sveto i blaženo usprkos nerazumijevanju i odbacivanju vjerujući čvrsto u Božja obećanja.
Živjeli su od nebeskih vizija te su razmatrajući nebo izgrađivali zemlju.
Trpjeli su na zemlji jer su vjerovali u nebesku domovinu, nisu odustajali, znali su da bez vjere u nebesku, nestaje ova zemaljske.

Nasljedujmo ih prema cilju putem kojim nam je ići. Cilj nam je vječnost a put kojim se do nje dolazi je svetost.
Prolazi ovaj svijet i njegov sjaj zato postojano hodimo putem svetosti i svjedočenjem izgrađujmo trajno i ne prolazno prebivalište na nebesima.
Ugledajmo se u sve Svete tražeći pomoć u ostvarenju tog cilja.
Blagoslovljen bio svaki naš korak na tom putu u Ime Isusovo po zagovoru svih Svetih.
Amen! Aleluja!

Draženka

SVI SVETI