Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu  14, 15-21

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.

 

Kratko prije Kristova uzašašća slušamo u Evanđelju Isus pokušava pripremiti učenike na  svoj  oproštaj. Isus ne misli samo na njih nego im šalje sposobnog  tješitelja-Duha Svetoga. Taj Branitelj nije samo kod učenika nego je u njima i Isus obećaje da će  sam  doći ponovo k njima.

Kao sto je nama teško izraziti i izgovoriti nasu utjehu i učenici imaju poteškoća prihvatiti Isusovu utjehu-možda zato jer ne mogu zamisliti život bez njega i ne mogu shvatiti taj odnos. U pitanju :Bi li ove Isusove rijeci tješile nasu tešku situaciju i bi li nam pomogle? Možemo li crpsti utjehu iz toga da nam je on osigurao Branitelja. Možda to nisu samo rijeci koje nas mogu tješiti nego Isusova blizina i iznad granica smrti. Jesu li to iskustva da  je Branitelj stvarno kod nas i da nas Isus ne ostavlja same? Kako ja mogu iz ovog utješnog ohrabrenja iz moga iskustva utjehe pomoći drugima i druge tješiti? Tu nema recepta-ohrabrenje mora odgovarati osobi.

Isus ide korak dalje. On ne tješi samo učenike nego ih opunomoćuje za njegovo životno djelo.,, Ako me ljube čuvat će moje zapovjedi” time im daje svoju moć, on ih čini svojim baštinicima i daje im upute za vrijeme djelovanja bez njega.

Ta situacija podsjeća na oca koji na samrtnoj postelji okuplja svoju obitelj i govori im prije svoje smrti sto mu je na srcu i sto im je to  vrijedno i kojim bi stopama trebala krenuti njegova obitelj da njegovo djelovanje i stvaranje ne bude uzalud. Ako me ljubite tada ćete i dalje biti na mojoj liniji vrijednosti do kojih sam ja držao vi ćete na njih paziti i dalje ih nositi. Tada ću biti ponosan na svoje  zato što ćete nastaviti živjeti moje djelo.

Evanđelje ove nedjelje je utjeha i nalog istodobno. Isus bi htio biti kod nas. To će nam uspjeti ako dademo svoj doprinos i njemu darujemo nasu ljubav i naše srce. Tada je za nas nebo otvoreno i za nas vrijedi obećanje:,,Vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. Ako me tražite, tražite me u vašem srcu. Tamo sam našao sklonište i živim dalje”.

Tko je taj,, Paraklet (grčki) taj Advokat-Odvjetnik i Tješitelj kojeg Isus obećaje?,,Ja ću moliti Oca i on  će vam dati drugog Branitelja da ostane s vama zauvijek”

.  Isus jasno razlikuje da postoji Duh Božji i duh svijeta. Oni isključuju jedan drugoga. Svijet nema i ne poznaje Duha Božjega. Sasvim je zapleten u to vidljivo, opipljivo. Poznaje samo ono sto se broji i isplaćuje. Duhovno ne vidljivo njemu je nestvarno jer je nevidljivo kao umišljenost, nestvarnost, mašta. Svjetsko se čini čvrsto i sigurno ali u stvarnosti je obrnuto, uspjeh začas prijeđe u neuspjeh. Novac-burzovni krah rastopi milijarde.

Duh Božji kojeg svijet ne poznaje je ustrajan, uporan, postojan njegova djelovanja su trajna. Ona cine sretnim i ta sreća ostaje. Pavao u poslanici Galaćanima spominje cijeli niz, plodova “Duha Svetoga. A plod je Duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost”

Isus je obećao:,, Neću vas ostaviti siročad”. On se  brine za nas. Po svom Svetom Duhu on nam pomaže da razlikujemo duhove: duha svijeta i Duha Božjega. Svi smo u iskušenju biti određeni duhom svijeta, duhom vremena, modnim trendom. U opasnosti smo izgubiti svoju slobodu

Isus nam je dao od svoga Duha. U Duhu Svetomu imamo snažnog zagovornika. Trebamo ga slušati, njegov savjet slijediti, njegove poticaje je najsigurniji put da i danas budemo i ostanemo slobodni ljudi.

Hvala ti Isuse sto si nam ostavio svoga Svetoga Duha da nas nadahnjuje i vodi k tebi. Daj nam snage i ustrajnosti da slijedimo i izvršimo ono na što nas on potiče. Amen!

 

Draženka

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA