Rečeno je starima… a ja vam kažem.

  

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 5, 17-37

 

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.

Riječ Gospodnja.

 

Današnja čitanja kao i evanđelje stavlja pred nas da ozbiljno promotrimo i razmislimo o svom životu, ponašanju i svjedočenju.

 

Mi ljudi smo skloni reći da su nam neke stvari neostvarive, iznad našeg domašaja kao npr. kad Isus kaže kako neće biti dostatno da nekoga ne ubijemo, nego da se ne smijemo ni rasrditi, kako neće biti dovoljno da čovjek ne učini preljub, jer griješi i onaj koji sa požudom i pogleda ženu…Tko to može, nikada se ne rasrditi? tko to može uvijek imati čiste misli?..

Ali Knjiga Sirahova nam u prvom čitanju kaže : “Ako hoćeš, možeš vršiti zapovjedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.”

Pred nas je stavio život i smrt, dobro i zlo…za čim ćeš pružiti svoju ruku?

Za čim ti srce žudi.?

Nije dovoljno poznavati Zakon, po znanju se ne spašava , nego po djelima i namislima srca. Što nam je na srcu to nam je u mislima i na usnama. Mi imamo slobodnu volju i ako iskreno i predano hoćemo mi to možemo, možemo se oduprijeti zlu i činiti dobro. Za velike smo stvari stvoreni. Onaj koji je u nas utkao težnju za dobrom, dat će nam snage da za tim dobrom stalno idemo.

Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječije.

Tražimo Mudrost Gospodnju… jer Mudrost Božju nijedan knez ovoga svijeta nije upoznao. Neka nas Duh Sveti vodi i pouči, Duh sve proniče, sve dubine Božje.

Milostiv nam budi Gospodine da živimo i tvoje riječi čuvamo.

Otvori naše oči da gledamo divote tvoga zakona.

Neka se nikada ne umorimo svjedočiti i živjeti po tvojim zapovijedima.

Amen. Aleluja!

 

Ivana

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU