Tema ove srijede koju je izlagala sestra Marija Ivanković bila je “Kršćanska zajednica – Crkva.”

Prvi citat koji je ova tema stavila pred nas bio je Mt 16,18 “Ti si Petar, stijena i na toj stijeni sagradit cu Crkvu svoju ni vrata paklena neće je nadvladati.”

U Crkvi živi zajedništvo duhovnih i materijalnih dobara, krštenjem smo postali članovi mističnog Tijela Kristova i postali živim stijenama Hrama Duha Scetoga. Dakle, svatko od nas je živa Crkva koju je potrebno izgrađivati istaknula je Marija.

Naglasak se stavio na poštivanje hijerarhije zajednice i poslušnost autoritetu.

Ponizno živjeti krepost poslušnosti, sa srcem usmjerenim prema ostvarenju Božje volje, te ponizno podređeni biskupu i župniku.
Ista pravila vrijede i za našu zajednicu odnosno za cijelu Obnovu u Duhu BiH kojoj pripadamo (KKODSBIH) zaključila je sestra Marija.

SEMINAR NOVOG ŽIVOTA U DUHU 2023.