Tema ove srijede bila je KARIZME koju je izložila sestra Ankica Boban te nas poučila o načinu na koji Duh Sveti djeluje i kako je svaki dar na izgradnju nas odnosno Crkve.
Predavanje je bilo prožeto citatima iz Biblije, analizama i podjeli darova odnosno karizmi.
Karizme su izraz ljubavi i služe ljubavi, ali nisu izraz svetosti zaključila je Ankica.
SEMINAR NOVOG ŽIVOTA U DUHU 2023.