Tema ove srijede je bila „Božanska osoba Duh Sveti“, a istu je prezentirala sestra Ana Žaja.
Svrha ovog predavanje je bila približiti osobu Duha Svetoga novim kandidatima, te im izložiti i objasniti kako Duh Sveti djeluje. Duh Sveti je taj koji nas nanovo rađa i mijenja naše životu, kada mu to dopustimo. Naglašeno je da mi danas živimo u vremenu Duha Svetoga i trebali bismo više njegovati pobožnost prema Duhu Svetom.
Istaknuto je da Duh Sveti donosi novi život; da je Duh Sveti sila odozgo koja se silno očitovala na dan Pedesetnice. „ A vi ostanite u gradu, dok se ne obučete u silu odozgo“ (LK 24,49). „ Ali vi ćete primiti silu kada dođe Duh Sveti na vas“ ( Dj 1,8).
Duh Sveti je ljubav Oca i Sina, Duh sveti je naš tješitelj i naš branitelj, Duh Sveti se zauzima za nas neizrecivim uzdasima.
„ Sve mogu u onome koji Me jača“.
SEMINAR NOVOG ŽIVOTA U DUHU 2023.